Thema's

Thema's

Nieuwe eisen kinderopvang: verplicht diploma voor werken met baby’s

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken over een erkend diploma beschikken. Wil jij jouw baan in de kinderopvang blijven uitvoeren of juist gaan starten in dit vakgebied, dan moet je dus vóór die datum een erkende opleiding babyscholing afronden.


Met Scheidegger babyscholing voldoe jij aan alle eisen

Bij Scheidegger kun je zo’n erkend diploma behalen met de opleiding Werken met Baby’s. Daarin leer je over de ontwikkeling die baby's doormaken van 0 tot 2 jaar en over hun verzorging.
 
Tijdens de opleiding leer je:
  • Op een juiste, verantwoorde manier baby’s verzorgen.
  • Baby’s op een professionele manier begeleiden en ondersteunen.
  • De ontwikkeling van baby’s stimuleren met spel- en ontwikkelingsmaterialen.
  • Professioneel communiceren met ouders en verzorgers.
 
Let op: deze kwalificatie-eis geldt voor iedereen die structureel of incidenteel werkt op een groep waar een of meerdere baby’s worden opgevangen, dus óók als je werkt als invalkracht of als je een tijdelijk contract hebt.
 

Scheidegger: een goede keuze!

Bij Scheidegger leiden we al jaren professionele medewerkers op binnen de vakgebieden Kinderopvang, Pedagiek en Onderwijs. Toen de Pedagogisch Beleidsmedewerker (PBM)/Coach voor kinderopvangorganisaties verplicht werd, waren we dan ook een van de eerste opleiders in Nederland die hiervoor erkende opleidingen aanbood. Inmiddels hebben wij met veel succes een groot aantal PBM’s/Coaches opgeleid. Ook onze nieuwe opleiding Werken met Baby’s is erkend, zodat jij zeker weet dat je straks over de juiste kwalificaties beschikt.
 

Achtergrondinformatie: Kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

In 2016 bereikten de brancheorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gezamenlijk een akkoord over het verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang. Het akkoord ‘Innovatie Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK) is gebaseerd op 4 pijlers, waarvan de pijler 'Kinderopvang is een vak' er specifiek op gericht is om de professionaliteit van de kinderopvang en de medewerkers te verbeteren. Een van de verbeteringsstappen die al is genomen, is het verplichten van een Pedagogisch Beleidsmedewerker (PBM)/Coach voor iedere kinderopvangorganisatie. De focus ligt nu op de verzorging van de allerjongsten. Omdat baby’s een andere verzorging nodig hebben dan dreumesen en peuters, is het vanaf nu voor het werken met baby’s verplicht een diploma babyscholing te halen dat is erkend door het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).