Thema's

Thema's

Alles over de Wet IKK voor de kinderopvang 2025

In 2018 is er een nieuwe wet aangenomen, namelijk de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Niet alle maatregelen uit de Wet IKK zijn toen ingegaan. Sommige maatregelen, zoals de babyscholing en de 3F-taaleis, werden uitgesteld om de druk op de kinderopvang wat te verlichten. Deze maatregelen gaan nu in op 1 januari 2025.
 

Wat is de Wet IKK?

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werd in 2018 in het leven geroepen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. De wet komt voort uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, dat toenmalig minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), BK, Sociaal Werk Nederland, BOinK, FNV en CNV en later ook BMK in 2016 sloten.
 

Wat staat er in de Wet IKK?

In de Wet IKK staan maatregelen en eisen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren rondom vier thema’s:

  • Ontwikkeling kind centraal
  • Veiligheid kinderopvang
  • Vaste gezichten en groepen kinderopvang
  • Opleiding en ondersteuning medewerkers kinderopvang


Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe maatregelen die per 1 januari 2025 worden ingevoerd. Daaronder staan de maatregelen die in 2019 al zijn ingevoerd.
 

Maatregelen die in 2025 worden ingevoerd 

Minimaal taalniveau 3F of B2
Pedagogisch medewerkers moeten vanaf 1 januari 2025 minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Daarvoor moeten ze een test afleggen om te kijken of hun taalvaardigheid goed genoeg is. Als dat niet zo is, moeten ze hiervoor een cursus volgen. Deze cursus kun je bij Scheidegger volgen, ook in e-learningvariant. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers die tijdelijk in dienst zijn, moeten aan deze nieuwe taaleis voldoen.
 
Cursus ‘Werken met Baby’s’
Pedagogisch medewerkers die dagelijks op een babygroep staan, moeten vóór 1 januari 2025 een cursus Werken met Baby’s hebben gevolgd. Deze cursus bieden wij bij Scheidegger aan. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers die tijdelijk in dienst zijn, moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen.
 

Maatregelen die in 2019 al zijn ingevoerd

Maximaal aantal baby’s per pedagogische medewerker
Sinds 2019 mogen er in een babygroep nog maar drie baby’s (0-12 maanden) per pedagogisch medewerker zijn. Voorheen waren dat vier baby’s. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. Dat geldt voor zowel babygroepen (horizontaal) als groepen waar naast baby’s ook oudere kinderen zitten (verticaal).
 
Invoering pedagogisch beleidsmedewerker
Er moet een pedagogisch beleidsmedewerker op de vloer zijn die de pedagogisch medewerkers coacht bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker die fulltime werkt, wordt jaarlijks minimaal 10 uur gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.
 
Meer weten over de wet rondom de kwaliteit van de kinderopvang? Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid.
 

Contact met Scheidegger

Wil je meer weten over onze opleidingen tot pedagogisch medewerker of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Bel ons op 035 – 7 121 992 of mail ons op info@scheidegger.nl.