Thema's

Thema's

Dreigend tekort aan personeel met juiste kwalificaties in de zorg

Zoals je weet, is de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden IG van niveau 3 en hoger nog steeds groot. De verwachting is dat deze vraag de komende jaren nog verder zal toenemen. Het is dus een goed moment om je bij te scholen in de zorg.

Vacatures steeds moeilijker te vervullen

(Regionale) werkgevers in zorg en welzijn ervaren een steeds groter tekort aan personeel voor de functies Verzorgende niveau 3 t/m HBO Verpleegkundige en Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4. Op dit moment zijn er door de krapte op de arbeidsmarkt al ruim 10.000 openstaande vacatures in de zorg. Deze openstaande vacatures zijn moeilijk in te vullen.

Vergrijzing in de zorg en toenemend aantal 80+-ers

Bijkomend probleem is dat er sprake is van vergrijzing in de zorg. Relatief veel huidige zorgmedewerkers bereiken de komende jaren namelijk de pensioengerechtigde leeftijd en zullen daardoor uitstromen. Tegelijkertijd neemt het aantal 80+-ers snel toe: van 700.000 mensen in 2016 naar 1,4 miljoen in 2025. Omdat een deel van deze groep ouderen zorg en ondersteuning nodig heeft, zal de zorgvraag in de toekomst dus sterk toenemen.

Investeren in personeel is noodzakelijk

Voor werkgevers in de zorg is dit dus hét moment om zich af te vragen of ze voldoende zijn voorbereid op de stijging van de zorgvraag en de verwachte uitstroom. En te investeren in personeel als dat nog niet het geval is. Dankzij verschillende subsidieregelingen en het stagefonds Zorg hoeft dit helemaal niet zo kostbaar te zijn!
 
Heb jij interesse in een functie in de zorg? Of werk je al in de zorg en wil je je bijscholen? Je kunt bij Scheidegger terecht voor onder andere de volgende zorgopleidingen:


Bekijk het complete aanbod opleidingen Zorg, Welzijn en Hulpverlening.