Thema's

Thema's

Vanaf 1 januari 2018 is een diploma Kinderopvang verplicht

Een goede start voor kinderen is heel belangrijk. Voor het kind zelf, maar ook voor de maatschappij. De kwaliteit van kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Want goede kinderopvang stelt de ontwikkeling van kinderen centraal, en biedt ze een goede start in de maatschappij. Het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang is dan ook van belang voor zowel het kind als voor onze samenleving.  

Het akkoord ‘Innovatie Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK)

BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV, FNV, Sociaal Werk Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben gezamenlijk een akkoord bereikt over het verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang. Het akkoord ‘Innovatie Kwaliteit Kinderopvang’ (IKK) is gebaseerd op 4 pijlers, waarvan de pijler 'Kinderopvang is een vak' er specifiek op gericht is om de professionaliteit van de kinderopvang en de medewerkers te verbeteren. 

Investeren in beroepskrachten noodzakelijk

Concreet betekent dit onder meer dat vrijwilligers en stagiair(e)s niet langer formatief mogen worden ingezet. Anderzijds ontstaan nieuwe mogelijkheden, door de uitrol van een systeem van permanente scholing voor alle beroepskrachten (een Leven Lang Leren), en het recht op 'coaching on the job' door een pedagogisch coach. Het is dan ook noodzakelijk om te investeren in de kwaliteit van de beroepskrachten. Het doel hiervan is de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren. 

Al uw personeel op tijd bevoegd

Vanaf 1 januari 2018 geldt dus dat een diploma verplicht is om formatieve taken uit te mogen voeren binnen een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Heeft uw personeel dit diploma nog niet op zak, of overweegt iemand de stap te maken van vrijwilliger naar beroepskracht? Kijk dan eens bij onze opleidingen op het gebied van Pedagogiek, Kinderopvang en Onderwijs

Pedagogisch coach

Daarnaast krijgen vanaf 2018 alle beroepskrachten in de kinderopvang recht op 'coaching on the job' door een pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach levert daarnaast een bijdrage aan het pedagogisch beleid van de opvang. Om de kwaliteit van de pedagogisch coaches – en daarmee de ondersteuning die zij bieden aan de overige beroepskrachten – te garanderen, wordt minimaal een opleiding op HBO-niveau gevraagd. Is deze functie in uw organisatie nog niet vervuld, of beschikt de coach niet over het verplichte HBO-niveau? Dan biedt de HBO Leergang Pedagogiek van Scheidegger uitkomst. Deze omvat namelijk alle onderdelen die voor de pedagogisch coach relevant zijn en leidt bovendien op tot het benodigde HBO-niveau.