Thema's

Thema's

Loting MBO Verpleegkunde? Niet bij Scheidegger!

Onlangs kondigde Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, aan dat op een flink aantal MBO-opleidingen van reguliere opleiders een numerus fixus wordt ingevoerd. Dat betekent dat studenten niet meer automatisch tot deze opleidingen worden toegelaten, maar te maken krijgen met een loting. Deze loting is onder meer van toepassing op de erkende MBO-opleidingen tot verpleegkundige.

De reden hiervoor is dat studenten tijdens de opleiding verplicht stage moeten lopen, terwijl er niet genoeg stageplekken te vinden zijn. De opleiders proberen nu het aantal studenten te verlagen, zodat voor de toegelaten studenten in elk geval een stageplek gevonden kan worden.

Als particuliere opleider herkent Scheidegger dit probleem: steeds meer bedrijven moeten meer doen met minder budget. Voor het begeleiden van stagiairs blijft dan geen tijd of geld meer over. Stageplaatsen zijn dus inderdaad schaars.

Toch is dit jammer. Want met het aantrekken van de economie zal de vraag naar gekwalificeerde werknemers weer gaan stijgen en kunnen er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Het opleiden van verpleegkundigen en het aanbieden van stageplaatsen is dus een investering in de toekomst.

Scheidegger hanteert daarom geen numerus fixus voor de erkende opleidingen tot verpleegkundige. In tegenstelling tot studenten van reguliere opleidingen hebben Scheideggerstudenten namelijk vaak al een baan in de zorg, waardoor hun eigen werkomgeving dienst kan doen als stageplek. Studenten kunnen hun opdrachten dan gewoon op de eigen werkplek uitvoeren.

Voorwaarde hiervoor is wel dat het bedrijf waar zij werken als erkend leerbedrijf staat geregistreerd bij Kenniscentrum Calibris. Na aanmelding wordt gekeken of het bedrijf inderdaad een geschikte omgeving biedt voor het doorlopen van de stage, waarna tot erkenning kan worden overgegaan. Het is voor de student dan niet meer nodig om een aparte stage te doorlopen. Voor zowel student als werkgever een zeer aantrekkelijke situatie!
 
Bron: NU.nl
 
Scheidegger heeft 4 specialistische opleidingen tot verpleegkundige. De ideale keuze als je een stapje verder wilt in je huidige functie, of je werkveld wilt verleggen naar een andere specialisatie!
 
MBO Verpleegkundige, niveau 4, specialisatie Ziekenhuis
 
MBO Verpleegkundige, niveau 4, specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)
 
MBO Verpleegkundige, niveau 4, specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 
MBO Verpleegkundige, niveau 4, specialisatie Verpleeg-, verzorggingshuizen en thuiszorg (VVT)