Kandidaat-Makelaar Wonen

De opleiding voor het Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) - 27 maanden

Niveau

HBO-opleidingen

Download brochure

Download brochure

Duur

27 maanden Duur van de opleiding

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wil je werken in de makelaardij en mensen helpen bij het vinden van hun droomwoning? Met deze opleiding maak je een uitstekende start om zelfstandig aan de slag te gaan met waardebepaling, het begeleiden bij bezichtigingen, onderhandelen en het verzorgen van de afhandeling. Je sluit de opleiding af met examinering bij SVMNIVO, zodat je je na afloop officieel kunt registreren in het Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) en de titel KRMT achter je naam kunt voeren. Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner NCOI Techniek.

Voor wie?

Dit is de opleiding als je aan de slag wilt in vastgoed of makelaardij met de specialisatie wonen. Je wilt bijvoorbeeld makelaar of taxateur worden. Ook als je al in deze sector werkt, maar je je graag officieel wilt registreren, is dit de juiste keuze.

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Wel wordt ervan uitgegaan dat je ten minste beschikt over een diploma HAVO of MBO-niveau 4. Relevante werkervaring kan een lagere opleiding compenseren.

Unieke opleidingsopzet

Je verdiept je aan de hand van onderwerpen als bouwkunde, financiën, juridische aspecten en economie in het vakgebied van de makelaar en taxateur. Het doel van de opleiding Kandidaat-Makelaar Wonen is het inschrijven in het KRMT. Hiervoor doe je verschillende examens bij SVMNIVO. Wij zorgen ervoor dat je voor elk examen optimaal bent voorbereid. Voor elk examen hebben wij een module ontwikkeld, waar je theorie en vaardigheden leert die aansluiten op de leerstof.

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat je nodig hebt voor je studie, vind je in onze moderne online leeromgeving. Je vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kun je communiceren met je medestudenten en docent.

Btw

Je ziet de prijs die je als consument betaalt. Ben je werkgever en wil je informatie over de btw, kijk dan op Praktische informatie.

Klassikaal, e-learning of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Afronding

Voor het onderdeel Basistheorie Vastgoeddeskundige dien je 5 certificaten te behalen bij examenbureau SVMNIVO. Voor het onderdeel Specialisatie Makelaar Wonen maak je 2 examens bij SVMNIVO. Je dient je hiervoor zelf in te schrijven via www.svmnivo.nl.

Studieprogramma

Bouwkunde

(6 lessen)

 • Bouwkunde algemeen
 • Belanghebbende en bouwdeelnemers
 • Tekeningen en bestek
 • Voorschriften, wetten en vergunningen
 • Het (organisatorisch) bouwproces
 • Architectuur en bouwstijlen
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Constructieve bouw
 • Hoofdopbouw
 • Sterkteleer
 • Grondwerken, funderingen en kelders
 • Steen, natuursteen, beton, staal, hout, non-ferro metalen en kunststoffen
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Vloeren, wanden en plafonds
 • Kappen en daken
 • Trappen
 • Afwerking en installaties
 • Hang- en sluitwerk, kramerijen, smeedwerk
 • Riolering en sanitair
 • Waterleiding, gasinstallaties, elektrische installatie
 • Verwarming en klimaatbeheersing
 • Afwerkingen
 • Glaswerk, conserveringsmethoden, wandafwerking
 • Integratie: kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer
 • De bouwkundige waarde van gebouwen
 • Bouwmethoden
 • Instandhoudingstermijn en levensduur
 • Globale kostenramingen
 • Bouwfysische toepassingen
 • Beoordelingsmethodieken
 • Ontwikkelingen ten aanzien van milieu- en duurzaamheidseisen

Financiën en fiscaliteiten

(4 lessen)

 • Financiële analyse
 • Financiële structuur
 • Eigen vermogen
 • Vreemd vermogen
 • Beoordeling van de financiële structuur
 • Financieel rekenen en investeren
 • Financieel rekenen
 • Investeringsselectie
 • Kosten en kostprijs
 • Calculaties
 • Kostensoorten
 • Doorberekening indirecte kosten
 • Assurantiën
 • Fiscaliteiten
 • Inkomstenbelasting
 • Successierecht, schenkingsrecht, recht van overgang
 • Gemeentelijke belastingen
 • Overdrachtsbelasting
 • Belasting toegevoegde waarde (btw)
 • Taxaties
 • De opdrachtgevers
 • Waardebegrippen
 • Waarderen in het kader van de WOZ
 • Waarderingsmethodieken
 • Aansprakelijkheid en integriteit van de taxateur

Privaatrecht

(4 lessen)

 • Personen- en familierecht
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • Minderjarigheid, handelingsonbekwaam, ouderlijk gezag en curatele
 • Erfrecht
 • Erfopvolging, testamenten en legaten
 • Aanvaarding en verwerping
 • Vermogensrecht algemeen
 • Rechtsregels met betrekking tot de onderscheiding van vermogensbestanddelen
 • Rechtshandeling en vertegenwoordiging
 • Goederenrecht
 • Verkrijging en verlies van goederen
 • Goederenrechtelijke rechtsverhoudingen en beperkte rechten
 • Verbintenissen- en overeenkomstenrecht
 • Algemene regels met betrekking tot verbintenissen
 • Bijzondere overeenkomsten
 • Ondernemingsrecht en rechtsvormen
 • Ondernemingsrecht en rechtsvormen
 • Faillissementsrecht, surseance van betaling en schuldsanering
 • Procesrecht
 • Hoofdzaken procesrecht
 • Bewijs, beslag en executie
 • Arbitrage en bindend advies
 • Notariaat
 • Taak, functie en bevoegdheden
 • Onroerende goederen
 • Kadaster
 • Taak, organisatie, inrichting en kadastraal recht
 • AKR, AHR en openbare registers
 • Kaarten en metingen

Publiekrecht

(4 lessen)

 • Recht algemeen
 • Verdeling van het recht in zijn belangrijkste rechtsgebieden
 • Onderscheid rechtsgebieden in het publiekrecht
 • Verschil tussen privaat- en publiekrecht
 • Codificatie van het recht
 • Rechtsbronnen
 • Staatsrecht
 • Wettelijke grondslagen en staatsorganisatie
 • Decentralisatie
 • Regeling en bestuur
 • Algemeen bestuursrecht
 • Doel, systeem en inhoud van de Algemene wet bestuursrecht
 • Schadevergoeding en behoorlijk bestuur
 • Ruimtelijke ordening
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplan, inhoud en procedures
 • Nadeelcompensatie
 • Relatie met schade door planologische maatregelen
 • Relatie met aan-/verkoop en onteigening
 • Belangrijkste wetten
 • Woningwet
 • Huisvestingswet en Leegstandwet
 • Wet inrichting landelijk gebied
 • Onteigeningswet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Diverse wetten
 • Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wegenwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet, Drank- en Horecawet, Belemmeringenwet privaatrecht, Luchtvaartwet

Vastgoedeconomie

(2 lessen)

 • Statistiek
 • Statistische presentatie
 • Percentages, reële cijfers en nominale cijfers
 • Indexcijfers en kengetallen
 • Vraag en aanbod
 • Consumptie
 • Productie
 • Marktverhoudingen
 • Concurrentieverhoudingen
 • Bedrijfstak
 • Onderneming
 • Conjuncturele ontwikkelingen
 • Macro-economische grootheden en de economische kringloop
 • Instanties die economische data verzamelen en hun functies
 • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Conjuncturele ontwikkelingen en overheidsbeleid
 • Conjunctuur en structuur
 • Conjunctuurgevoeligheid van de markten voor onroerende zaken
 • Invloeden vanuit het buitenland
 • Banken en kapitaalmarkten
 • Geld en geldschepping
 • Inflatie en deflatie
 • Vermogensmarkten
 • Rente
 • Het bankwezen
 • De Europese Centrale Bank, de Monetaire Unie en monetair beleid

Praktijkleer makelaar wonen

(14 lessen)

 • Makelaardij
 • Koop en verkoop
 • Huur, verhuur en beheer
 • Financiering
 • Waardebepaling
 • Marketing
 • Ethiek

Vakbekwaamheid makelaardij wonen

(6 lessen)

 • Een brochure opstellen
 • Een verkoopplan opstellen
 • Onderhandelingstechnieken
 • Een koopovereenkomst opstellen
 • Een intakegesprek voeren
 • Een visiestuk schrijven en verdedigen

  Diploma

  Heb je de 2 onderdelen succesvol afgelegd, dan behaal je het diploma ‘Kandidaat-Makelaar Wonen (KRMT)’ van SVMNIVO. Met dit diploma kun je je laten registreren in het KRMT. Ook kun je nog verder studeren voor register makelaar wonen (RM).

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Opleidingsvarianten

 • Duur van de opleiding: 27 maanden
 • Varianten: Avond, dag, zaterdag
 • Dagopleiding: 35 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
 • Avondopleiding: 70 lessen van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand

Als je de dagopleiding volgt, volg je 2 lessen op 1 dag.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Dagopleiding: € 4.929,75

Avondopleiding: € 4.621,75

Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

De totaalprijs bestaat uit de volgende kosten:

Inschrijfgeld: € 100,-
Lesgeld: € 3.164,75
Studiemateriaal: € 1.100,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten dag: € 550,-

Arrangementskosten avond: € 242,-

Kosten extern examen: voor meer informatie www.svmnivo.nl.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt deze opleiding ook in 2, 9 of 27 termijnen betalen.

Deze opleiding volg je al vanaf € 249,- per maand.

Voor de modules Publiekrecht en Privaatrecht dien je zelf een wettenbundel aan te schaffen. De geadviseerde wettenbundel kun je bestellen via de website van SVMNIVO.

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

Voor enkele opleidingen en trainingen wordt er een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater voor je geregeld. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Heb je vragen?

Je kunt ons op werkdagen bellen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mail ons

035 - 7 121 992

06 - 10739752
 

 

Kandidaat-Makelaar Wonen

De opleiding voor het Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) - 27 maanden

Niveau

HBO-opleidingen

Download brochure

Download brochure

Duur

27 maanden Duur van de opleiding

Ken jij onze gouden garanties al?

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.
Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk rechts de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

De nieuwe studiegids voor 2021-2022 is er! Laat je gegevens achter en wij sturen de nieuwe gids zo spoedig mogelijk op.