MBO Coördinator Beveiliging niveau 3

Waardevol, erkend diploma voor beveiligers met ambitie - 18 maanden

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige loopbaan en jouw leerdoelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat jouw gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Werk je in de beveiliging en wil je graag hogerop? Of lijkt het je wel wat om in de beveiliging aan de slag te gaan? En ben jij zelfverzekerd en actief? Kies dan voor deze opleiding van Scheidegger. Als coördinator beveiliging heb je de operationele leiding over de beveiliging en controle van bijvoorbeeld gebouwen. Je organiseert de dagelijkse gang van zaken, plant de diensten in, lost problemen op en bent het aanspreekpunt voor medewerkers en opdrachtgevers. Met de MBO-opleiding Coördinator Beveiliging niveau 3 heb je het vereiste diploma, dankzij praktijkgerichte lessen die worden verzorgd door docenten uit de beveiligingsbranche. Je leert onder meer hoe je gebouwen en terreinen het beste beveiligt en wat je moet doen bij calamiteiten. Als je deze opleiding hebt afgerond, ben je in het bezit van het diploma MBO Coördinator Beveiliging niveau 3 en het branchediploma van de SVPB. Hiermee ben je bevoegd om als coördinator beveiliging aan het werk te gaan.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor de toelichting.

Voor wie?

Heb je het diploma MBO Beveiliger niveau 2 in je bezit en wil je een leidinggevende functie in de beveiliging? Dan is dit de opleiding voor jou.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Als je hier niet aan voldoet, maar wel over ruime werkervaring en een goede motivatie beschikt, kun je mogelijk met een toelatingstoets van Scheidegger alsnog deelnemen. Met deze toets toon je aan dat je over voldoende capaciteiten beschikt om de opleiding met succes af te ronden. Wil je gebruikmaken van deze vorm van toelating? Dan krijg je hier tijdens je intake uitleg over. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding heb je telefonisch een uitgebreide intake waarin we alle aspecten die relevant zijn voor de opleiding met je doornemen. De opleiding start met een kick-off waarin onze docenten uitleggen hoe alles werkt, zodat je je opleiding meteen goed start. Je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat je direct contact hebt met je docent.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over de beveiliging en surveillance van gebouwen. Deze kennis wordt vertaald naar opdrachten, zodat je je kennis direct in praktijk brengt. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in modules, die los afgerond worden. Dat maakt het programma zeer overzichtelijk. Bovendien leer je in een groep met volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen. Ook kun je tijdens de opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze online leeromgeving. Hier vind je veel informatie die handig is tijdens je opleiding. Je kunt hiermee ook makkelijk contact hebben met je docenten en medestudenten.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen naast je docent voor een professionele mentor en BPV-begeleider voor je stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met je en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor vragen. Ook biedt het programma een module Studiebegeleiding van 3 lesdagen aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Daarnaast is er een module Afronding waarin je goed wordt voorbereid op je eindgesprek. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Wat doet een coördinator beveiliging?

Als coördinator beveiliging houd je je onder meer bezig met de volgende zaken:

 • Je voert toegangs- en uitgangscontroles uit
 • Je treedt op bij ongewenst gedrag
 • Je plant en organiseert de dienstuitvoering
 • Je coördineert dagelijkse werkzaamheden
 • Je coördineert bij incidenten
 • Je rapporteert aan het management
 • Je draagt bij aan (werk)instructies en stelt draaiboeken op
 • Je draagt bij aan beveiligings- en veiligheidsplannen

Je kunt aan de slag bij bedrijven zelf of bij beveiligingsbedrijven die werken op verschillende locaties, zoals banken, winkels of vliegvelden.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een beveiligingsbedrijf. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats.Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2-3 uur per week.

Examengarantie

Als je onverhoopt niet slaagt voor het Scheidegger-examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Dit geldt niet voor de examens bij SVPB.

Opleiding MBO Coördinator Beveiliging niveau 3

Programma

Het programma bestaat uit 3 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (3 lesdagen van 3 uur), een module Afronding van 2 lesdagen van 3 uur en een stageprogramma (je werkplek of een stage).

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Coördineren en rapporteren van beveiligingswerkzaamheden

(6 lessen)

 • Beveiliging van gebouwen
 • Surveillance uitvoeren
 • Werken binnen de wettelijke kaders
 • Preventief toezicht op de veiligheid
 • Optreden bij calamiteiten
 • Verdachten aanhouden
 • Service en hulp aanbieden
 • Omgaan met agressie
 • Rapportage

Juridische aspecten in de beveiliging

(6 lessen)

 • Wetboek van Strafrecht
 • Wetboek van Strafvordering
 • Burgerlijk Wetboek
 • Bijzondere wetten
 • Beveiligingswerkzaamheden
 • Calamiteiten

Managementvaardigheden

(6 lessen)

 • Leidinggeven
 • Instrueren
 • Delegeren
 • Motiveren
 • Communicatie en management
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Vergaderen en besluitvorming

Keuzeprogramma

Je volgt naast deze 3 beroepsmodules ook een keuzeprogramma van 6 lessen. Dit programma is een verdieping of verbreding van je beroepsgerichte modules. Je kiest een van de volgende programma’s:

Keuze 1: Culturele diversiteit en weerbaarheid

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met culturele verschillen, vaardigheden in het Engels en leer je omgaan met agressie en stressvolle situaties. De onderdelen zijn:

 • Engels in de beroepscontext B1
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Keuze 2: Beroepsgericht Engels en focus op service

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met onderwerpen als luister- en grammaticale vaardigheden in het Engels, het zelfstandig signaleren van verbetering en nemen van initiatief en het evalueren van kwaliteitszorgsystemen. De onderdelen zijn:

 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3
 • Engels in de beroepscontext B1
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Keuze 3: Vernieuwend ondernemen

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met onderwerpen als het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen, het zelfstandig signaleren van verbetering en nemen van initiatief, arbeid en gezond

heid en het evalueren van kwaliteitszorgsystemen. De onderdelen zijn:

 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 3 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Daarom word je in deze opleiding ondersteund met een programma en maak je diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken, waardoor het niet nodig is om dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Erkend diploma

Je rondt de modules Coördineren en rapporteren van beveiligingswerkzaamheden en Juridische aspecten in de beveiliging af met externe examens bij SVPB. Bij de SVPB leg je 3 examens af. Ook lever je een rapportage in die als examen geldt (zie www.svpb.nl). Deze examens worden meerdere keren per jaar afgenomen. Je schrijft je zelf in voor deze examens. De module Managementvaardigheden rond je af met een digitaal examen, waarin je de koppeling maakt naar de praktijk. Daarnaast rond je je stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin je laat zien dat je het vak beheerst. Aan het eind van de opleiding heb je een eindgesprek over je complete praktijkportfolio en maak je nog 3 externe examens bij SVPB. Ook voor deze examens meld je je zelf aan. Als je alle examens, het begeleidingsprogramma en je praktijkportfolio met een voldoende afrondt, ontvang je het officiële diploma ‘MBO Coördinator Beveiliging niveau 3’. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-diploma’s afgeven.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dagvariant en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 12 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur en 5 lesdagen van 3 uur voor de begeleiding en afronding. De avondopleiding omvat 29 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur. Je vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Toelichting MBO voor meer informatie).

De nieuwe startdata voor de opleiding MBO Coördinator Beveiliging niveau 3 worden binnenkort bekend gemaakt. Heb je belangstelling en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035-7 121 992.

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 2.690,-
Examens: € 495,-
Studiemateriaal: € 625,-
Taal en rekenen: € 400,-
Afronding: € 450,- (inclusief diplomering)

Deze opleiding volg je al vanaf €259,- per maand.

Je kunt deze opleiding in maandelijkse termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 125,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten nu voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Mail ons 035 - 7121992 06 - 10739752

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot vrijdag van 10:00 – 16:00 uur.

Mail ons 035 - 7 121 992 06 - 10739752

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

MELD JE NU AAN

Studiegids 2017-2018, vraag 'm nu aan!

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

STUDIEGIDS AANVRAGEN

Onze website maakt gebruik van cookies.