Welzijn van mensen lijdt onder coronacrisis

We leven nu al ruim een jaar met corona. Tijdens die periode kregen we met verschillende zware maatregelen te maken. De focus ligt daarbij op het voorkomen van besmettingen en de overbelasting van de ziekenhuizen. Maar inmiddels staat er ook steeds meer druk op het welzijn van de samenleving. Er komen namelijk steeds meer mensen in de problemen door de voortdurende lockdown en andere coronamaatregelen. 

Ondanks dat de overheid veel geld besteedt aan steun aan ondernemers en werknemers komen er veel mensen in de problemen. Steeds meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening en de voedselbank. De voedselbanken verwachten dat het aantal klanten het komend jaar landelijk met 50 procent gaat stijgen. Ondertussen komen er steeds minder levensmiddelen binnen. Dat komt vooral doordat de horeca veel minder kan doneren door de lockdown. Zo creëert corona een negatieve vicieuze cirkel: niet alleen meer mensen zijn afhankelijk van hulp, maar ook die hulp heeft het zwaarder. Dit geeft veel mensen extra zorgen en stress.

Welzijn van kwetsbaren verbeteren

In de hele maatschappij ontstaan steeds meer problemen in deze tijd. Ook de overheid erkent dat er een welzijnscrisis is. Zij trekt daarom 200 miljoen euro uit om het welzijn van kwetsbaren te verbeteren. Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om jongeren perspectief te bieden en eenzame ouderen te helpen. Ook komt er geld om mensen van hun ‘coronakilo's’ af te helpen en voor hulp aan dak- en thuislozen. Dankzij extra geld en extra projecten in zorg en welzijn, zijn er ook meer werknemers nodig. 
In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 ruim 34.000 werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder.  Vooral het aantal werknemers in de kinderopvang, thuiszorg en verpleging en verzorging is gestegen.

Sociaal werk en jeugdzorg

Ook in het sociaal werk en de jeugdzorg begint het aantal vacatures weer aan te trekken. Deze branche staat dan ook voor een aantal nieuwe uitdagingen. Naast het feit dat veel volwassenen en jongeren in deze tijd extra hulp en ondersteuning nodig hebben, is de werkwijze aangepast. Veel begeleiding en hulpverlening verliep ineens digitaal. Bijvoorbeeld met beeldbellen. Dat vraagt nieuwe vaardigheden van de hulpverleners. Zoals omgaan met Skype en Teams.

Met werken in het welzijn kun je echt iets betekenen voor mensen

Of het nu om jongeren, kwetsbare volwassenen, mensen met een beperking of ouderen gaat, met werken in de zorg en welzijn kun je echt iets betekenen voor mensen. Je kunt mensen op veel manieren helpen in hun welzijn en daar voldoening uit halen. Het is mooi werk dat veel vraagt van je meelevendheid, flexibiliteit en vermogen om samen te werken. De waardering die medewerkers in de zorg ervaren is vaak erg groot.

Wil jij graag werken in deze sector? Dan heb je keus genoeg uit het soort werk dat je zou kunnen doen. Kijk maar eens welke opleidingsmogelijkheden er voor jou zijn.