MBO Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg niveau 4

Officieel erkende MBO-opleiding niveau 4 - 2,5 tot 3 jaar

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige loopbaan en jouw leerdoelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat jouw gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

In deze opleiding leer je veel over het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten met psychosociale of psychiatrische stoornissen of een verslaving. Zij kunnen hierdoor vaak niet meer goed zelfstandig functioneren in het dagelijks leven. Wil jij deze mensen graag helpen? Dan is deze opleiding de juiste keuze voor jou. Je krijgt praktijkgerichte lessen door docenten uit de praktijk en je oefent in onze speciaal ingerichte ruimten voor verzorging en verpleegkunde. Je krijgt dus kennis en praktische vaardigheden. Na het afronden van deze opleiding ontvang je een MBO-diploma op niveau 4.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die graag als verpleegkundige in de zorg wil werken en voor iedereen die al in de zorg werkt, maar nu graag een MBO-diploma op niveau 4 wil behalen. Daarnaast is deze opleiding ideaal voor iedereen die graag de overstap vanuit zorg in de VVT of het ziekenhuis wil maken. De zorg en ondersteuning die in de GGZ wordt geboden, kan variëren van kort- tot langdurend. Het accent ligt op het stabiliseren van de gezondheidstoestand van je cliënten, het bevorderen van hun kwaliteit van leven en het leren leven met hun gezondheidsprobleem. Daarbij heb je aandacht voor het leefmilieu, het omgaan met de psychiatrische stoornis of de gedragsproblemen en de effecten daarvan op de omgeving.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over een diploma ‘Verzorgende IG niveau 3’ en een jaar werkervaring hebt.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding heb je telefonisch een uitgebreide intake waarin we alle aspecten die relevant zijn voor de opleiding met je doornemen. De opleiding start met een kick-off waarin onze docenten uitleggen hoe alles werkt, zodat je je opleiding meteen goed start. Je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat je direct contact hebt met je docent.

Tijdens de bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over de verpleging in de geestelijke gezondheidszorg. Deze kennis wordt vertaald naar opdrachten, zodat je je kennis direct in praktijk brengt. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in modules, die los afgerond worden. Dat maakt het programma zeer overzichtelijk. Bovendien leer je in een groep met volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen. Ook kun je tijdens de opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze online leeromgeving. Sommige bijeenkomsten vinden plaats op een praktijklocatie, zodat je echt leert om te gaan met materialen en instrumenten.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen, naast je docent, voor een professionele mentor en BPV-begeleider voor je stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met je en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor jouw vragen. Ook biedt het programma 3 lesdagen aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Wat doet een verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg?

Als verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg houd je je bezig met de volgende zaken:

 • Je stelt verpleegkundige diagnoses
 • Je stelt een verpleegplan op
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je helpt de cliënt bij deelname aan de samenleving
 • Je coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • Je gaat na of de zorg goed is
 • Je begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen

Je werkt zelfstandig of in een team. Je kunt gaan werken bij zorginstellingen die diensten verlenen op het gebied van wonen en dagbesteding.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een zorginstelling. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats. Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen. Voor een stage heb je een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2-3 uur per week.

Examengarantie

Als je onverhoopt toch niet slaagt voor een examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen.

Opleiding MBO Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg niveau 4

Programma

Het programma bestaat uit 9 beroepsgerichte modules, een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (3 lesdagen van 3 uur) en een stageprogramma (je werkplek of een stage). Sommige modules worden verzorgd op moderne praktijklocaties. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat je deze praktijkmodule in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan je andere lessen.

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Werken in de Geestelijke gezondheidszorg

(3 dagen of 6 avonden)

 • Kenmerken van de GGZ
 • Verschijningsvormen van de GGZ
 • Verzorgen en verplegen in de GGZ
 • Soorten zorgvragers in de GGZ
 • Zorgverlening aan chronische zorgvragers
 • Juridische aspecten en ethiek

Medische basiskennis niveau 4

(3 dagen of 6 avonden)

 • Cellen, weefsels en circulatie
 • Bloed, afweer en ademhaling
 • Nieren en spijsvertering
 • Zenuw- en hormoonstelsel
 • Zintuigen en voortplanting
 • Huid, temperatuurregulatie en beweging

Verpleegtechnisch handelen 1

(3 dagen)

 • Ondersteunen bij opname en toedienen van vocht, bloed en bloedproducten
 • Transfusie
 • Intraveneus injecteren
 • Wondzorg; drains en hechtingen
 • Ademhaling, toediening van zuurstof en (oppervlakkig) uitzuigen mond- keelholte
 • Ondersteunen van de ademhaling

Verpleegtechnisch handelen 2

(3 dagen)

 • Assisteren/verrichten van diagnostische onderzoeken
 • Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek
 • Infuus
 • Inbrengen van een perifere intraveneuze toegangsweg
 • Verzorgen van een centraal veneuze katheter
 • Thoraxdrainage
 • Injecteren
 • Voedingspomp bedienen
 • Verpleegkundige diagnoses stellen

Zo maak je een verpleegplan

(3 dagen of 6 avonden)

 • Anamnese afnemen
 • Verpleegkundige diagnose en gezondheidsprobleem formuleren
 • Vaststellen van een zorgbehoefte
 • Plannen van verpleegkundige interventies
 • Onderbouwen van gemaakte keuzes
 • Werken volgens richtlijnen

Ziekteleer

(3 dagen of 6 avonden)

 • Chronische ziekten (DM, artrose, COPD, reuma, cardiovasculair)
 • Psychische ziekten
 • Afwijkingen in hormoonhuishouding
 • Stollingsprocessen en –stoornissen

Medisch rekenen niveau 4

(3 dagen of 6 avonden)

 • Procenten en promilles
 • Eenheden
 • Oplossen en verdunnen
 • BMI
 • Vochtbalans
 • Injecteren
 • Infuus en spuitenpomp
 • Voedingspomp
 • Zuurstof berekenen

Deskundigheid & kwaliteit

(6 dagen of 12 avonden)

 • Eigen deskundigheid bevorderen
 • Bijdragen aan de deskundigheid van collega’s
 • Standpunten innemen en ethiek
 • Protocollen, procedures en wettelijke richtlijnen
 • Nieuwe inzichten en werkwijzen vertalen naar handelen
 • Vraaggericht werken
 • Van klacht naar kwaliteitsverbetering
 • Hervormingen in de zorg
 • Ketenzorg
 • Kwaliteit en kosten

Professionele communicatie

(3 dagen of 6 avonden)

 • Professionele communicatie en evaluatie
 • Persoonlijke ontwikkeling en reflectie
 • Werken in een multidisciplinaire setting
 • Motiverende gespreksvoering
 • Ethische dilemma’s
 • Omgaan met mensen met moeilijk gedrag

Keuzeprogramma

(3 dagen of 6 avonden)
Je volgt naast deze beroepsmodules ook een keuzeprogramma. Dit is een verbreding van je studie. Je kiest een van de volgende programma’s:

Keuze 1: Verstandelijke beperking en zorginnovatie

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en het werken met nieuwe technologische middelen in de zorg:

 • Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Zorginnovaties en technologie

Keuze 2: Hersenletsel en zorginnovatie

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met het omgaan met beperkingen van cliënten en het werken met nieuwe technologische middelen in de zorg:

 • Zorginnovaties en technologie
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Keuze 3: Bijzondere doelgroepen in de wijk

Je gaat met dit keuzeprogramma aan de slag met het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking, het werken in een wijk en met beperkingen van cliënten:

 • Wijkgericht werken
 • Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Keuze 4: Zorginnovatie in de wijk

In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen en het werken in een wijk:

 • Zorginnovaties en technologie
 • Wijkgericht werken

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 4 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Daarom word je in deze opleiding ondersteund met een programma en maak je diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken, waardoor het niet nodig is om dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Erkend diploma

Om je diploma te behalen word je tijdens de opleiding beoordeeld. Deze beoordeling heeft betrekking op wat je geleerd hebt in de praktijk en in de klas. Je ontvangt aan het begin van je opleiding uitgebreide informatie over de beoordeling. Scheidegger zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent. De modules rond je af met praktijkexamens, digitale examens en praktijkgerichte examens, waarin je de koppeling maakt met de praktijk. Daarnaast rond je je stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets. Als je alles gehaald hebt, ontvang je het officieel erkende diploma ‘MBO Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg niveau 4’. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-diploma’s afgeven.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 2,5 tot 3 jaar. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 33 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur (je krijgt dan 2 lessen op een dag) en 3 lesdagen van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 57 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur en 6 lesdagen voor de praktijkmodules. Je vindt het bijeenkomsten­overzicht per start­moment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning  (zie E-learning).

De nieuwe startdata voor de opleiding MBO Verpleegkundige Geestelijke Gezondheidszorg niveau 4 worden binnenkort bekend gemaakt. Heb je belangstelling en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035-7 121 992.

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 4.385,-
Examens: € 2.055,-
Studiemateriaal: € 1.425,-
Taal en rekenen: € 700,-
Afronding: € 525,- (inclusief diplomering)

Deze opleiding volg je al vanaf €253,- per maand.

Je kunt deze opleiding in maandelijkse termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 150,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten nu voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Mail ons 035 - 7121992 06 - 10739752

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot vrijdag van 10:00 – 16:00 uur.

Mail ons 035 - 7 121 992 06 - 10739752

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

MELD JE NU AAN

Studiegids 2017-2018, vraag 'm nu aan!

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

STUDIEGIDS AANVRAGEN

Onze website maakt gebruik van cookies.