Thema's

Thema's

Vraag van de week: Wat wordt er bedoeld met ‘erkend onderwijs’?

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, maken we een belangrijk onderscheid. Allereerst is Scheidegger Opleidingen zelf erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat geldt zowel voor het MBO College van Scheidegger (MBO-opleidingen) als voor Hogeschool Scheidegger (HBO-opleidingen). Dat betekent dat wij officiële MBO-diploma’s en HBO-getuigschriften mogen verstrekken. Daarmee is de kwaliteit van Scheidegger als opleidingsinstituut gegarandeerd.
 
Daarnaast zijn onze MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 én onze HBO Bachelor- en Associate degree-opleidingen officieel erkend.

Erkende MBO-opleidingen

Onze MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 zijn stuk voor stuk op kwaliteit gecontroleerd en als teken van erkenning opgenomen in het CREBO: het Centraal Register Beroepsopleidingen. Dit is jouw garantie dat je een opleiding van goede kwaliteit volgt en dat je een officieel MBO-diploma ontvangt.

Erkende HBO-opleidingen

De HBO Bachelors en de HBO Associate degree-opleidingen die Hogeschool Scheidegger verzorgt, zijn allemaal uitgebreid onderzocht door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de officiële accreditatieorganisatie die de kwaliteit van het erkend hoger onderwijs toetst in opdracht van het ministerie van OCW. Al onze opleidingen hebben zo’n officiële accreditatie ontvangen en zijn daarmee erkend.

Brancheopleiding

Voor een aantal vakspecifieke beroepsopleidingen is Scheidegger door de landelijke brancheorganisatie erkend als opleidingsinstituut. Dat betekent dat deze opleidingen door de brancheorganisatie officieel erkend worden. Het kan daarom zijn dat je naast de Scheidegger-examens ook externe examens aflegt die vanuit de brancheorganisatie worden georganiseerd. Ook kan er sprake zijn van een stage om het branchediploma te kunnen behalen.

Scheideggerdiploma's

Voor onze kortere opleidingsprogramma’s geeft de overheid geen erkenningen uit. Maar omdat Scheidegger zelf officieel erkend is door het ministerie van OCW, behaal je met onze korte MBO- of HBO-opleidingen wel een officieel diploma: het instituutsdiploma van Scheidegger Opleidingen.
 
Meer informatie over de erkenningen van Scheidegger en onze opleidingen vind je op onze informatiepagina over Erkende kwaliteit.