Werken in de sector welzijn en hulpverlening. Wat past er bij jou?

Als je graag wilt werken in de sector welzijn en hulpverlening, kun je heel wat kanten op. Denk maar aan welzijnswerk, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, kinderopvang en kraamzorg. Keus genoeg dus. Dan kun je binnen elke richting nog verschillende beroepskeuzes maken. Wat past er bij jou? We zetten wat opties voor je op een rij.

Binnen welzijn kun je aan de slag in veel verschillende interessante functies en rollen zoals onderstaande voorbeelden:

  • Begeleider speciale doelgroepen: je werkt met mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Denk aan ouderen, dak- en thuislozen en verslaafden. Je ondersteunt de cliënten in hun woonomgeving en bij een zinvolle dagbesteding.
  • Sociaal cultureel werker: in deze functie werk je bijvoorbeeld in het samenlevingsopbouwwerk of bij een jongerenorganisatie. Je organiseert activiteiten samen met allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakkere sociale positie hebben.
  • Pedagoog: vanuit deze rol houd je je bezig met problemen in de ontwikkeling van minderjarigen: van hele jonge kinderen tot pubers. 
  • Werken in de welzijnssector varieert dus van werken met kinderen en jongeren tot werken met vluchtelingen, drugsverslaafden of daklozen. Hieronder vind je de verschillende disciplines binnen het welzijnswerk.
     

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk richt zich op mensen met problemen zoals een onveilige leefsituatie, schulden, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen en conflictsituaties. In het maatschappelijk werk begeleid je cliënten op hun weg naar zelfstandigheid. Je leert hen inzicht te krijgen in hun eigen vermogens en motiveert hen tot het aanleren van nieuw gedrag. Je werkt in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, sociaal werk of ziekenhuizen. Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: sociaal werker en maatschappelijk werker. 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is er voor mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Je kunt hierbij denken burn-outs, trauma’s, angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen of verslaving. Wanneer je in de GGZ werkt, help je mensen de draad van hun leven weer op te pakken. Je helpt hen op weg naar een betere toekomst. Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: psycholoog of maatschappelijk werker.

Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg zorg je voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking (of een combinatie). Elke beperking vraagt om een andere manier van ondersteuning en zorg. Jij helpt mensen om zoveel mogelijk een leven te leiden dat past bij wat ze willen. En bij wat ze nog zelf kunnen. Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: (ambulant) begeleider.

Jeugdzorg

In de jeugdzorg kun je in verschillende functies kinderen en jongeren helpen bij problemen. Zo help je hen uitgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Je ondersteunt het kind, de jongere en soms het hele gezin. Je kunt ook kinderen of jongeren helpen die in een instelling wonen. Je begeleidt hen op basis van een behandelplan in hun ontwikkeling en zelfstandigheid. Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: jeugdwerker, ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker.

Kinderopvang

Voel je er meer voor om met jonge kinderen te werken? Dan is de kinderopvang een mooie branche om in te werken. Kinderopvang is een breed begrip. De opvang vindt onder meer plaats bij de peuteropvang, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders, kinder- en jongerenwerk, buurtwerk, jeugdzorg en het (basis)onderwijs. Waar je ook werkt, je zult de hele dag bezig zijn met de verzorging en begeleiding van kinderen. Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: pedagogisch medewerker of manager kinderopvang.

Kraamzorg

Kraamzorg wordt verleend voor, tijdens en na de bevalling aan een kersverse moeder en haar gezin. Je assisteert de verloskundige tijdens een thuisbevalling en leert daarna de moeder en haar partner de baby te verzorgen. Je geeft onder meer advies en voorlichting over borstvoeding en goede hygiëne. Kraamzorg wordt tot ongeveer acht dagen na de bevalling gegeven. Daarna kan het gezin het – dankzij jou als kraamverzorgende – alleen af. Voor het beroep kraamverzorgende kun je op diverse niveaus opleidingen volgen.

Heb je vragen of wil je advies?

Vind je het lastig om te kiezen of heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs, zij helpen je graag. Je kunt hen bereiken via 035 – 7 121 992 of info@scheidegger.nl. Je kunt natuurlijk ook ons contactformulier invullen.