Toelichting MBO-opleidingen

Scheidegger heeft een breed aanbod van praktijkgerichte en erkende opleidingen op verschillende MBO-niveaus. Dit aanbod bestaat uit officieel erkende MBO-opleidingen in de meest voorkomende werkgebieden. Je rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma, waarmee je je waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Naast erkende MBO-opleidingen kun je ook kiezen voor een deelprogramma op MBO-niveau. Het mooie is dat je met het afronden van zo’n deelprogramma niet alleen een zeer gewaardeerd instituutsdiploma van Scheidegger op zak hebt, maar ook dat je met vrijstellingen kunt doorstromen naar een van de erkende MBO-opleidingen van Scheidegger. Zo biedt Scheidegger een antwoord op elke opleidingsvraag. 

Aanpak

De opleidingen van Scheidegger zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of je nu aan een carrièreswitch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt en nu ook een officieel diploma wilt behalen, het past allemaal bij de aanpak van Scheidegger. Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale lessen als via de online leeromgeving. Tijdens je opleiding heb je een persoonlijke mentor, die je begeleidt naar het diploma. Je staat er niet alleen voor! Daarom is Scheidegger zo succesvol en populair met zijn unieke MBO-aanpak.

Erkende opleidingen

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteitseisen.

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen van Scheidegger door heel Nederland volgen. ’s Avonds, overdag of op zaterdag. Bij elke opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer je kunt starten. De meeste MBO-opleidingen kun je ook grotendeels via e-learning of in een virtual classroom volgen. 

Deelprogramma's en doorstromen

Scheidegger biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan die afgerond worden met een instituutsdiploma. Deze deelprogramma's maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelprogramma's is dat je precies die onderwerpen kunt kiezen die je aanspreken. Je kunt na de deelprogramma inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. Je krijgt dan bij inschrijving een overzicht van de vrijstellingen die je hebt behaald. Met deze vrijstellingen studeer je vervolgens met korting versneld verder naar een erkend MBO-diploma. 

Erkend MBO: intake en begeleiding

Voorafgaand aan de opleiding heb je een telefonisch intakegesprek. Daarin wordt uitgebreid met je doorgenomen hoe de opleiding aansluit op je wensen en mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat je slaagt en een erkend MBO-diploma haalt, word je tijdens de opleiding intensief begeleid. Allereerst zorgen we voor een professionele studiebegeleider. Deze begeleider heeft regelmatig contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor je vragen. Naast deze persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten aan. In deze bijeenkomsten krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Zo helpen we je met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van je opleiding werk je naar het praktijkexamen toe. Je maakt een aantal praktijkopdrachten en legt deze vast in een digitaal portfolio. Heb je deelgenomen aan de taal- en rekenexamens? Heb je alle modules afgerond met een voldoende en is je stage afgerond? Dan kun je opgaan voor een assessment. Dit is een praktijkexamen waarin je laat zien dat je het vak voldoende beheerst. Als je een voldoende behaalt, ontvang je het officieel erkende MBO-diploma. 

Stage en het Stage Instituut

Leren doe je in de praktijk! Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s van Scheidegger. Zeker voor de landelijk erkende opleidingen op niveau 2, 3 en 4. In die opleidingen is het dan ook verplicht om stage te lopen. Stage binnen het MBO heet BeroepsPraktijkVorming (BPV). Heb je op dit moment een baan die past bij je opleiding? Werk je minimaal 2 dagen per week (16 uur) en is de organisatie waar je werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan geldt je huidige werkplek als stageplek. Heb je op dit moment geen baan die past bij je opleiding? Dan loop je stage bij een instelling of bedrijf dat goed past bij je opleiding. Dat zoek je zelf of via de mogelijkheden die via Stage Instituut worden aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt je bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ingeschreven. Wij bemiddelen, adviseren en onderhouden de contacten met de bedrijven en instellingen. Voor meer informatie zie www.stageinstituut.nl. Het aantal uren dat je stage loopt, is afhankelijk van je keuze welk niveau opleiding je doorloopt en wordt met je doorgenomen in de intake. Tijdens je stage maak je diverse praktijkopdrachten. Je krijgt hierbij begeleiding vanuit 3 Scheidegger. De begeleiding op je stageplek krijg je van je leermeester. Natuurlijk is een stage ook een heel goede manier om bij een toekomstige werkgever aan de slag te gaan of een cv op te bouwen.

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is deelname aan taal- en rekenvaardigheidsexamens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die je volgt, maak je daarnaast ook examens Engels en/of Duits. Wij bereiden je goed voor op de toetsen. Je maakt bijvoorbeeld oefeningen om te zien wat je niveau is. Als je niveau nog niet helemaal voldoet, is er voldoende oefenmateriaal opgenomen dat je uitstekend voorbereidt op de examens. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop je je kunt voorbereiden, ontvang je bij de start van je opleiding.

Afronding van modules en keuzedelen

Alle beroepsgerichte modules worden met een examen afgerond. In de meeste gevallen is dit een praktijkopdracht. In sommige gevallen rond je de module af met een digitaal, mondeling of praktijkexamen. De resultaten van deze examens worden met een cijfer op je resultatenlijst vermeld. Informatie over de examenvorm ontvang je bij aanvang van je opleiding. Tijdens je opleiding volg je ook een keuzegedeelte. Dat is een gedeelte van de MBO-opleiding waar je zelf de keuze maakt in een richting die je verdieping in je vak biedt of juist meer ingaat op verbreding. Je maakt je keuze afhankelijk van je interesses en ook op basis van de mogelijkheden die er zijn. De omvang van het keuzegedeelte hangt af van het niveau waarop je de MBO-opleiding volgt. Zo is het keuzegedeelte bij MBO-niveau 2 minder groot dan bij MBO-niveau 4. Je wordt tijdens de intake geïnformeerd wat deze keuze voor jou inhoudt. 

Toelatingsprocedure en dossiervorming

Voor de landelijk erkende MBO-opleidingen van Scheidegger gelden de volgende toelatingsvoorwaarden. Voor de opleidingen op niveau 2 geldt dat je beschikt over een diploma lager beroepsonderwijs, VMBO basis of MBO entreeopleiding. Voor de opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau waaronder Nederlands en minimaal 3 vakken op B-niveau, maar ook een overgangsbewijs naar het vierde studiejaar van HAVO of VWO is voldoende om aan de niveau 3- en niveau 4-opleidingen te kunnen deelnemen. Overigens geldt altijd dat ruime werkervaring binnen een relevant vakgebied een diploma kan compenseren. Als je niet voldoet aan de formele toelatingseisen, kun je door middel van een uitgebreid intakegesprek en mogelijk een toelatingstoets alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan je motivatie, je werkervaring en opleidingsachtergrond centraal. Als je je afvraagt of je aan de formele instroomeisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs. 

Erkennen van Verworven Competentie

Als je uitgebreide werkervaring hebt, is het zinvol om vóór de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van je werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen. Je werkervaring wordt erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Bij je aanmelding wordt dit direct onderzocht. Je dient in alle gevallen certificaten/ diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. Scheidegger rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of als je je al voor de opleiding hebt ingeschreven, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos. 

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

We helpen je graag. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag tussen 08:00 en 17:00. Je kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

"Door op zaterdag naar school te gaan en meerdere avonden uit te trekken voor het voorbereiden van de lessen, is dit prima gegaan."
Monique Falkenburg uit Den Bosch - MBO Marketing - en Communicatiemedewerker
Loopbaanontwikkeling: haal het uiterste uit je ambities

Sta jij waar je wilt staan op het gebied van jouw werk of denk je dat er meer inzit voor jou? Hoe kun jij alles uit jouw ambities halen en hoe kan jouw werkgever hierbij helpen? Met deze tips zorg je ervoor dat je blijft groeien en vooruit blijft kijken.

Dit zijn de leukste opleidingen van 2023-2024

Het aanbod aan opleidingen die je kunt volgen kan soms overweldigend zijn. Je hoeft je hier niet door te laten afschrikken: jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen blijft ontzettend belangrijk. Wil je in één oogopslag zien wat onze studenten tot nu toe beschouwen als leuke opleidingen? Klik op een van deze populaire opleidingen hieronder en doe inspiratie op voor het studiejaar 2023-2024!