Met Scheidegger sta je sterker

Toelichting MBO-opleidingen

Scheidegger heeft een breed aanbod van praktijk­gerichte en erkende opleidingen op verschillende MBO-niveaus. Dit aanbod bestaat uit officieel erkende MBO-opleidingen in de meest voorkomende werk­gebieden. Je rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma, waarmee je je waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. 
Naast erkende MBO-opleidingen kun je ook kiezen voor een deelopleiding op MBO-niveau. Het mooie is dat je met het afronden van zo’n deelopleiding niet alleen een zeer gewaardeerd diploma op zak hebt, maar ook dat je met vrijstellingen kunt doorstromen naar een van de ­erkende MBO-opleidingen van Scheidegger. Zo biedt Scheidegger een antwoord­ op elke opleidingsvraag.

Aanpak

De opleidingen van Scheidegger zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of je nu aan een carrière­switch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt en nu ook een officieel diploma wilt behalen, het past allemaal bij de aanpak van Scheidegger. Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale lessen als via de online leeromgeving. Tijdens je opleiding heb je een persoonlijke mentor, die je begeleidt naar het diploma. Je staat er niet alleen voor! Daarom is Scheidegger zo succesvol en populair met haar unieke MBO-aanpak.

Erkende opleidingen

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ­ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteits­eisen.

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen van Scheidegger door heel Nederland volgen. ’s Avonds, overdag of op zaterdag. Bij iedere opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer je kunt starten. Ook via e-Learning kun je de MBO-programma’s grotendeels volgen. Door deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Scheidegger uniek in Nederland.

Deelopleidingen en doorstromen

Scheidegger biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deel­opleidingen is dat je precies die onderwerpen kunt kiezen die je aanspreken.

Je kunt je na de deelopleiding inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. Je krijgt dan bij inschrijving een overzicht van de vrijstellingen die je hebt behaald. Met deze vrijstellingen studeer je vervolgens met korting versneld verder naar een erkend MBO-diploma.

Erkend MBO: begeleidingsprogramma

Om ervoor te zorgen dat je slaagt en een erkend MBO-diploma haalt, wordt je tijdens de opleiding intensief begeleid. Allereerst zorgen we voor een ­professionele studiementor. Deze mentor heeft regelmatig contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor je vragen. Naast deze ­persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten aan. In deze ­bijeenkomsten krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Zo helpen we je met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van je opleiding werk je naar het praktijkexamen toe. Je maakt een aantal praktijkopdrachten en legt deze vast in een digitaal ­portfolio. Als je hebt deelgenomen aan de taalexamens en de modules hebt afgerond met een voldoende, dan kun je nu opgaan voor een assessment op de werkplek. Dit is een praktijkexamen waarin je met de assessor je opdrachten bespreekt en een aantal aanvullende ­praktijkgerichte vragen beantwoordt. Je laat zo zien dat je het vak voldoende beheerst. Als je een voldoende behaalt, ontvang je het officieel erkende MBO-diploma.

Stage en het Stage Instituut

Leren doe je in de praktijk! Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s van Scheidegger. Zeker voor de landelijk erkende opleidingen op niveau 2, 3 en 4. In die opleidingen is het dan ook verplicht om stage te lopen. Heb je op dit moment een baan die past bij je opleiding? Werk je minimaal 2 dagen per week (16 uur) en is het bedrijf waarbij je werkt een erkend ­leer­bedrijf voor deze opleiding? Dan geldt je huidige werkplek als stageplek. Heb je op dit moment geen baan die past bij je opleiding? Dan loop je stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt of dat je via het Stage Instituut wordt aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt je bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ­ingeschreven. Wij bemiddelen, adviseren en onderhouden de contacten met de bedrijven en instellingen. Kijk op www.stageinstituut.nl voor meer informatie.

Het aantal uren stage dat je stage moet lopen, ligt wettelijk vast. Voor onze opleidingen op niveau 2 is dit 448 uur, voor niveau 3 is dit 624 uur en voor opleidingen op niveau 4 is dit 1.328 uur in totaal. Tijdens je stage maak je diverse praktijk­opdrachten die je uitwerkt in je BPV-boek. Je krijgt hierbij begeleiding vanuit Scheidegger. De begeleiding op je stageplek krijg je van je leermeester. Natuurlijk is een stage ook een hele goede manier om bij een toekomstige werk­gever aan de slag te gaan of een cv op te bouwen.

Arbeidsmarktperspectief

We leiden met onze MBO-opleidingen op voor de arbeidsmarkt. Per opleiding zijn het arbeidsmarktperspectief en de kans op een stageplaats verschillend. Een volledig en actueel overzicht met kansen op de arbeidsmarkt per opleiding en per regio is te vinden op kansopwerk.nl

Kick-off

Je erkende opleiding begint met een kick-off. Tijdens deze avond komen alle zaken rondom de landelijk erkende MBO-opleidingen aan bod. Natuurlijk maak je ook kennis met de mentoren van Scheidegger. Je ontvangt alle informatie die je nodig hebt om succesvol te kunnen starten met je MBO-opleiding.

Begeleidingsprogramma

Scheidegger biedt een begeleidingsprogramma in de vorm van extra lessen. In deze lessen kun je terecht met al je vragen. Daarnaast krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de lessen en het examen, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Ook bespreken we de studievoortgang met je en adviseren we je hoe om te gaan met de combinatie van werk en privé. Zo begeleiden we je zorgvuldig én persoonlijk naar het erkende MBO-diploma. 

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is deelname aan taal- en rekenvaardigheids­examens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die je volgt, maak je daarnaast ook examens Engels en/of Duits. Wij bereiden je goed voor op de toetsen. Je kunt bijvoorbeeld een zelftoets maken om te zien wat je niveau op dit moment is. Als je niveau nog niet helemaal voldoet, kun je zelfstandig oefenen aan de hand van websites en boeken. Of je volgt (tegen betaling) een servicemodule om je vaardigheden te oefenen. Voor de taal- en rekenexamens worden examenkosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop je je kunt voorbereiden, ontvang je bij de start van je opleiding.

Afronding van modules en keuze­programma’s

Alle beroepsmodules worden met een examen afgerond. In de meeste ­gevallen is dit een schriftelijk examen op een centrale plaats in Nederland. In sommige gevallen rond je de module af met een moduleopdracht, een ­mondeling of een praktijkexamen. De resultaten van deze ­examens worden met een cijfer op je resultatenlijst vermeld. Informatie over de examenvorm ontvang je bij aanvang van je opleiding.

Ook de keuzeprogramma’s worden getoetst. Deze programma’s bestaan uit 2 of 3 onderdelen. Ieder afzonderlijk onderdeel wordt met een digitaal examen afgerond. De cijfers hiervoor worden, naast de cijfers voor de modules, op je resultatenlijst vermeld.

Toelatingsprocedure en dossiervorming

De landelijk erkende MBO-opleidingen van Scheidegger zijn eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Voor de opleidingen op niveau 2 gelden geen vooropleidingseisen. Voor de opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau waaronder Nederlands en minimaal 3 vakken op B-niveau, maar ook een overgangsbewijs naar het 4e studiejaar van HAVO of VWO is voldoende om aan de niveau 3- en niveau 4-opleidingen te ­kunnen deelnemen. Overigens geldt altijd dat ruime werkervaring binnen een relevant vakgebied een diploma kan compenseren.

Als je niet voldoet aan de formele toelatingseisen, kun je door ­middel van een toelatingstoets alsnog worden toegelaten. Als je je afvraagt of je aan de formele instroom­eisen voldoet of meer wil weten over de toest, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Erkennen van Verworven Competenties

Als je uitgebreide werkervaring hebt, is het zinvol om vóór de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van je werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen. Op basis van EVC wordt je werkervaring erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. 

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op MBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct onderzocht. Je dient in alle gevallen certificaten/diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. Scheidegger rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of als je je al voor de opleiding hebt ingeschreven, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Btw

Voor meer informatie over btw zie Praktische informatie.

Subsidie en belastingvoordeel

Zie Subsidieregeling voor interessante subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen. 

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Waarom Scheidegger?

Onze website maakt gebruik van cookies.