Over Scheidegger

Over Scheidegger

Welke opleiding past bij jou?

Basisopleiding

Dit is een kort oriëntatieprogramma waarin je basiskennis en -vaardigheden leert om in het vakgebied aan de slag te gaan. Voor deze opleidingen gelden geen toelatingseisen en je hoeft geen stage te lopen. Je sluit de opleiding af met een officieel diploma van Scheidegger.

Vakopleiding

In een vakopleiding doorloop je een compleet afgerond programma met de theorie en vaardigheden die je nodig hebt voor het beroep van jouw keuze. Voor deze opleidingen gelden geen toelatingseisen en je hoeft geen stage te lopen. De vakopleidingen worden ontwikkeld op basis van de behoeften of zelfs vereisten van werkgevers. Je neemt deel aan Scheidegger-examens en behaalt een Scheidegger-diploma. Deze diploma's worden in het vakgebied zeer gewaardeerd, omdat ze zo goed aansluiten op wat er door werkgevers wordt gevraagd.

Brancheopleiding

Voor deze opleidingen is Scheidegger door de landelijke brancheorganisatie erkend als opleidingsinstituut. Dat betekent dat deze opleidingen officieel erkend (geaccrediteerd) zijn. Het kan daarom zijn dat je naast de Scheidegger-examens ook externe examens aflegt die vanuit de brancheorganisatie worden georganiseerd. Ook kan er sprake zijn van een stage om het branchediploma te kunnen behalen. Bij elke brancheopleiding staat dit duidelijk beschreven.

Erkende MBO-opleiding niveau 2, 3 of 4

De MBO-opleiding niveau 2, 3 of 4 van het MBO College van Scheidegger is op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) officieel erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo’n opleiding is bovendien vastgelegd in het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen). Je behaalt bij Scheidegger een officieel MBO-diploma niveau 2, 3 of 4. Tijdens je opleiding loop je stage en volg je beroepsgerichte vakken. Je wordt ook getoetst in een aantal algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en Rekenen. Deze algemene vakken bestudeer je in onze online leeromgeving, en als je wilt, kun je hier extra lessen voor volgen. In de praktijk zijn die extra lessen meestal niet nodig, omdat de meeste studenten de examens zelfstandig voorbereiden en daarvoor slagen.

De vooropleidingseisen zijn per opleiding vermeld. Als je niet beschikt over de juiste diploma’s maar wel de juiste motivatie hebt, dan kun je op basis van een toelatingstoets toch starten met de opleiding.

MBO-programma

Dit is een opleiding op MBO-niveau, samengesteld uit modules die zijn opgenomen in MBO-opleidingen niveau 2, 3 en 4. Een MBO-programma levert mogelijk vrijstellingen op als je wilt doorstromen naar een volledige erkende MBO-opleiding. Je hoeft geen stage te lopen en je krijgt geen algemene vakken, zoals Nederlands of Rekenen. Je behaalt het MBO-instituutsdiploma van Scheidegger.

MHBO-opleiding

In een MHBO-opleiding volg je modules op MBO- en HBO-niveau en maak je een praktische opdracht op beginnend HBO-niveau. Hiermee laat je zien dat je verbanden kunt leggen en overkoepelend kunt meedenken. Zo toon je aan dat je klaar bent voor de volgende stap in jouw carrière.

HBO Bacheloropleiding

Dit is een complete opleiding die opleidt tot de graad Bachelor. Hogeschool Scheidegger heeft de HBO Bacheloropleidingen zo opgezet dat deze beter haalbaar zijn. Dat doen we door een iets rustiger tempo aan te houden en betere begeleiding bij de start. Hogeschool Scheidegger is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel bevoegd om Bachelorgraden te verstrekken op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De HBO Bacheloropleidingen zijn officieel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO). Ze voldoen dan ook aan hele strenge eisen en leveren jou de internationale Bachelorgraad op. Voor de HBO Bacheloropleidingen gelden vooropleidingseisen: je bent toelaatbaar met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heb je niet het juiste diploma, maar ben je wel gemotiveerd en minimaal 21 jaar, dan kun je toegelaten worden op basis van een  toelatingsonderzoek.

HBO Associate degree

De HBO Associate degree is een wettelijk erkende HBO-opleiding van minimaal 2 jaar. De Associate-degreeopleidingen die Scheidegger biedt zijn officieel NVAO-geaccrediteerd. Na het behalen van je Associate degree kun je alsnog besluiten om door te studeren naar een Bachelor. Je behaalt het officiële getuigschrift Associate degree zoals vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voor de Associate- degree-opleidingen gelden vooropleidingseisen: je bent toelaatbaar met een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Heb je niet het juiste diploma, maar ben je wel gemotiveerd en minimaal 21 jaar, dan kun je toegelaten worden op basis van een toelatingsonderzoek.

HBO-programma

Een HBO-programma van Hogeschool Scheidegger is kort en bestaat uit modules die ook in NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleidingen zitten. Het verschil met een HBO Bacheloropleiding is dat je alleen modules volgt die gekoppeld zijn aan een specifiek onderwerp. Je bent dus veel sneller klaar. Deze HBO-programma's bieden vrijstelling voor gelijke modules binnen een HBO Bacheloropleiding, als je voldoet aan de overige toelatingseisen.

Training

Met een praktijkgerichte training werk je in korte tijd aan persoonlijke vaardigheden die ervoor zorgen dat jij je werk sneller en beter kunt uitvoeren. Een training helpt je jezelf te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, leidinggeven of persoonlijke effectiviteit. Je hebt geen examens en ontvangt na afloop een Scheidegger-certificaat. Een training is dan ook de perfecte manier om in korte tijd je vaardigheden aan te scherpen. Dit zie je direct terug in je dagelijkse werk en op je cv.

E-learning

Als je kiest voor e-learning, dan volg je jouw opleiding geheel zelfstandig, onder persoonlijke begeleiding van een docent. De opleiding duurt even lang als de reguliere dag- en avondopleiding. Ook de examens zijn hetzelfde als in de reguliere varianten. Via de online leeromgeving e-Connect heb je regelmatig contact met je docent en je medestudenten. Zo krijg je toch de inspiratie en motivatie die je anders in bijeenkomsten zou opdoen.

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

We helpen je graag. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag tussen 08:00 en 17:00. Je kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

"Door op zaterdag naar school te gaan en meerdere avonden uit te trekken voor het voorbereiden van de lessen, is dit prima gegaan."
Monique Falkenburg uit Den Bosch - MBO Marketing - en Communicatiemedewerker
Loopbaanontwikkeling: haal het uiterste uit je ambities

Sta jij waar je wilt staan op het gebied van jouw werk of denk je dat er meer inzit voor jou? Hoe kun jij alles uit jouw ambities halen en hoe kan jouw werkgever hierbij helpen? Met deze tips zorg je ervoor dat je blijft groeien en vooruit blijft kijken.

Dit zijn de leukste opleidingen van 2023-2024

Het aanbod aan opleidingen die je kunt volgen kan soms overweldigend zijn. Je hoeft je hier niet door te laten afschrikken: jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen blijft ontzettend belangrijk. Wil je in één oogopslag zien wat onze studenten tot nu toe beschouwen als leuke opleidingen? Klik op een van deze populaire opleidingen hieronder en doe inspiratie op voor het studiejaar 2023-2024!