Opbouw HBO-opleidingen

Bij Scheidegger kun je terecht voor HBO Bachelors, HBO Associate degrees en programma’s op HBO-niveau. Of je nu verder wilt groeien in jouw vak of je wilt laten omscholen, met een opleiding of programma van Scheidegger maak je beslist de beste keuze.

Opbouw HBO-opleidingen

Wij bieden verschillende mogelijkheden om te starten met een HBO-opleiding. Zo kun je bijvoorbeeld meteen kiezen voor een volledige Bacheloropleiding of een HBO Associate degree. Daarnaast heb je de mogelijkheid om alleen je Propedeuse te behalen of te kiezen voor een kort HBO-programma dat specifiek is gericht op een bepaald onderwerp of vakgebied.

Diverse HBO-opleidingen die Scheidegger aanbiedt worden uitgevoerd namens onze partner als accreditatiehouder. Waar dit van toepassing is, vermelden wij dit op de opleidingspagina. Je ontvangt dan ook van deze partner het officieel door de overheid erkende getuigschrift.

Alle onderdelen sluiten naadloos op elkaar aan en zijn daardoor te combineren in een vervolgstudie met vrijstelling. In het schema hieronder zie je hoe je eventueel kunt doorstromen.

In delen studeren

Doordat alle HBO-opleidingen bestaan uit losse modules of combinaties van modules in afgeronde programma’s, kun je in je eigen tempo studeren. Zo heb je de mogelijkheid om eerst te kiezen voor een HBO-programma of HBO-leergang en daarna te beslissen of je verder wil studeren. Op die manier kun je stapsgewijs naar bijvoorbeeld een Bachelorgetuigschrift toewerken. En door de flexibele opbouw in modules kun je de opleiding zelfs tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als je van baan verandert, verhuist of zwanger raakt.

Duur en opzet van een HBO Bacheloropleiding

De meeste studenten ronden hun volledige HBO Bacheloropleiding af in ongeveer 4 jaar. Zo’n opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. De eerste fase is het Propedeusejaar en behandelt de kern van je vakgebied. In de tweede fase volg je naast vastgelegde modules een keuzeprogramma. In de derde fase vindt verdere verdieping plaats. Aansluitend aan derde fase ga je afstuderen en sluit je de opleiding af met een afstudeeropdracht. Als je alle onderdelen met succes hebt afgerond ontvang je het wettelijk erkende Bachelorgetuigschrift en mag je de Bachelortitel gebruiken.

Duur en opzet van een HBO Associate degree

Naast HBO Bacheloropleidingen biedt Scheidegger 2-jarige HBO Associate degrees (Ad). Een HBO Associate degree geeft zicht op een officieel erkend getuigschrift en de graad Ad. Qua niveau zit deze opleiding tussen MBO-niveau 4 en HBO Bachelor in. De opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor werkenden. Een HBO Associate degree is een volledig zelfstandige opleiding. Na het behalen van je Ad-getuigschrift kun je mogelijk versneld doorstuderen voor je Bachelorgetuigschrift.

Duur en opzet van HBO-programma’s

Een programma op HBO-niveau duurt tussen de 3 en 12 maanden. Deze programma’s bestaan uit een of meerdere modules rondom een bepaald onderwerp of vakgebied. Vanuit een programma kun je vervolgens doorstuderen voor je Propedeuse of in een HBO Associate degree of HBO Bacheloropleiding starten.