Wat ga je leren met sociaal pedagogische begeleiding en cliëntondersteuning?

Wat ga je leren als je kiest voor een opleiding in de richting van sociaal pedagogisch begeleiden en ondersteunen van mensen die zelf (even) moeite hebben hun leven op orde te krijgen? In verschillende opleidingen sociaal-maatschappelijke hulpverlening en sociaal pedagogische hulpverlening vormen de modules Cliëntondersteuning en Sociaal Pedagogisch Begeleiden een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Sociaal pedagogisch begeleiden

In deze module maak je kennis met pedagogische en psychologische basiskennis en leer je hoe je die kunt toepassen bij het begeleiden van cliënten. Je leert bijvoorbeeld hoe je rekening houdt met de levensfase waarin de cliënt zit of de culturele achtergrond van de cliënt. Je leert ook verschillende begeleidingsvaardigheden. Welke competenties moet je hebben? Welke begeleidingsstijl zet je in? Je leert ook welke interventies je kunt inzetten op verschillende niveaus.

Naast het begeleiden van individuele cliënten kun je natuurlijk ook te maken krijgen met groepen cliënten. Daarom leer je in deze module ook alles over groepsdynamica en hoe je hiermee omgaat. Je maakt ook kennis met het geven van advies en voorlichting en het inzetten van leren in de begeleiding van cliënten. Natuurlijk is ethisch handelen in dit werk ook heel belangrijk. Daarom komt het thema ethiek ook aan bod, waarbij het morele gesprek centraal staat.

We zetten de onderwerpen die in deze module aan de orde komen nog even op een rijtje:
 • Begeleiden
 • Begeleiden van groepen
 • Begeleidingsstijlen
 • Interventies
 • Adviseren, voorlichten en leren 
 • Ethisch handelen

Begeleidingsstijlen

Begeleiden is het professioneel en methodisch uitvoeren van activiteiten om een cliënt of groep te ondersteunen bij het oplossen van een probleem of het behalen van een doel. Dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld een cliënt leren samenwerken, maar ook iemand helpen zelfstandig naar het toilet te gaan. In beide gevallen moet je vooraf bedenken wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt aanpakken. Alle activiteiten die je wilt ontwikkelen en uitvoeren om cliënten te helpen kun je verdelen over vier activiteitengebieden: 

 1. Het voeren van gesprekken.
 2. Het uitvoeren van verzorgende taken.
 3. Het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten.
 4. Het scheppen van een uitdagende, prettige omgeving.

De manier waarop je je gedraagt tijdens het begeleiden van cliënten heeft daarbij ook effect. Meestal kies je daarbij voor een vast en herkenbaar patroon. Dat is dan je begeleidingsstijl. Daarvan zijn er drie:

 • Autoritair: je legt jouw wil op.
 • Autoritatief: je bent zowel betrokken, begripvol en accepterend als controlerend, veeleisend en gezaghebbend.
 • Permissief: je laat veel toe om de cliënt of groep zelf te laten ontdekken wat het beste is.

Cliëntondersteuning

In deze module leer je wat relevant is voor het begeleiden en ondersteunen van de cliënt als sociaal werker. Door middel van een introductie op het sociaal werk maak je kennis met de kerntaken, hoofdterreinen, werkterreinen en diverse rollen binnen het sociaal werk. Bij begeleiding en ondersteuning van de cliënt is het belangrijk om participatie aan de samenleving te stimuleren. Daarbij moet je rekening houden met de eigen kracht van de cliënt.

De volgende onderwerpen komen in de module Cliëntondersteuning aan de orde:
 • Sociaal werk
 • Een ondersteuningsplan
 • Methodisch werken
 • Adviseren en bemiddelen
 • Financiële zaken
 • Juridische zaken

Het is bij de begeleiding en ondersteuning van de cliënt ook relevant om methodisch te werken. Je leert in deze module wat methodisch werken is en maakt kennis met diverse methoden, methodieken en benaderingen die ingezet worden in het sociaal werk. Je leert ook hoe je een ondersteuningsplan maakt voor een cliënt. 

Het begeleiden van cliënten heeft daarnaast een aantal praktische kanten. Bijvoorbeeld het ondersteunen door middel van advies en bemiddeling en begeleiden op financieel gebied. En je leert hoe je rekening kunt houden met wet- en regelgeving in de begeleiding en ondersteuning van de cliënt.

Wil jij aan de slag in de sociaalpedagogische begeleiding van cliënten of wil je jouw kennis in dit vak verder uitbreiden en verdiepen? Kijk dan eens naar de opleidingsmogelijkheden in welzijn en hulpverlening

Heb je vragen of wil je advies?

Vind je het lastig om te kiezen of heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs, zij helpen je graag. Je kunt hen bereiken via 035 – 7 121 992 of info@scheidegger.nl. Je kunt natuurlijk ook ons contactformulier invullen.