Thema's

Thema's

Wat zijn didactische vaardigheden?

Wat zijn didactische vaardigheden en waar zijn ze voor nodig? Simpel gezegd zijn het vaardigheden die we nodig hebben om anderen iets te leren. Hoe geven we kennis en vaardigheden door aan de leerlingen? Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van een bachelor in het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.

Pedagogiek en didactiek

Didactiek is onderdeel van de pedagogiek en gaat over onderwijzen. Het beschrijft hoe je leerlingen kunt motiveren en hoe je een les goed opbouwt. Hiervoor zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.

Didactische vaardigheden

Met didactische vaardigheden kunnen we iemand iets bijbrengen. Docenten kunnen natuurlijk niet zonder die vaardigheden. Maar eigenlijk heeft iedereen kennis in huis en moet deze regelmatig overgebracht worden aan anderen. Op ons werk of als we zelf nog studeren, komen didactische vaardigheden regelmatig van pas. Bijvoorbeeld als we een presentatie geven, iets demonstreren of een nieuwe collega inwerken.
 
Onderwijzen gaat voor een groot deel volgens vaste regels. Die regels kan iedereen leren en ontwikkelen. Maar voor een belangrijk deel komt lesgeven ook op gevoel aan omdat we met mensen werken. En niemand is hetzelfde, dus moeten we kunnen aanvoelen hoe we de lesstof het beste kunnen overbrengen. Regelmatig moeten we dan improviseren.

Voorbeelden van didactische vaardigheden:

  • Inspireren en enthousiasmeren
  • Omgaan met vragen en reacties
  • Omgaan met weerstand

Didactische werkvormen

Om didactische vaardigheden te ondersteunen zijn er didactische werkvormen. Die werkvormen maken de lessen levendiger. Omdat het daardoor leuker en prikkelender wordt, onthouden leerlingen de stof ook beter. Enkele voorbeelden van didactische werkvormen zijn:

  • Instructievormen
  • Gespreksvormen
  • Opdrachten
  • Spelvormen

Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus is het bij de keuze van de werkvormen belangrijk om een goede balans te zoeken.