Thema's

Thema's

Wat bedoelen we met Diplomawaardegarantie?

Scheidegger Opleidingen is een officiële onderwijsinstelling, erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben een officieel MBO College en een erkende Hogeschoolstatus. We mogen dan ook officiële MBO- en HBO-diploma's uitreiken. Daarnaast hebben veel van onze opleidingen erkenningen vanuit de branche. Een diploma van Scheidegger voegt dus gegarandeerd waarde toe aan je cv.

Dat we erkend zijn door het ministerie van OCW betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Onze opleidingen voldoen dus ook aan strikte kwaliteitseisen.

Verzekerde kwaliteit

Onze HBO Bacheloropleidingen volg je bij Hogeschool Scheidegger of Hogeschool NCOI. Je ontvangt dan ook het getuigschrift van Hogeschool Scheidegger of Hogeschool NCOI. Beide Hogescholen mogen wettelijk bachelorgetuigschriften uitgeven voor geaccrediteerde opleidingen. De diploma’s zijn bij wet gelijkgesteld aan diploma’s van andere reguliere onderwijsinstellingen. Het Bachelorgetuigschrift van Scheidegger of NCOI geeft recht op de internationaal erkende graad Bachelor.

NVAO

Hogeschool Scheidegger kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen. De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die de kwaliteitstoetsing in het hoger onderwijs uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld.