Thema's

Thema's

10 tips om van coaching een succes te maken

Bij coaching denken we algauw aan voetbal of aan schaatsen: de man (of vrouw) die langs de lijn de sporters toeroept om tot maximale prestaties te komen. Maar coaching is veel meer dan dat. Om precies te zijn: "het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren" (Whitmore, 2002). Dat klinkt erg ingewikkeld, maar in gewoon Nederlands betekent het: iemand ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Hier tien tips om coaching succesvol toe te passen op de werkvloer.
 
1. Wat is coaching nu precies?
Coaching op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Het gaat er dan niet om werknemers zo veel mogelijk op te jutten, maar juist om samen tot oplossingen te komen. Probeer daarom de talenten van je medewerkers te ontdekken en deze te stimuleren, zodat zij (nog) betere prestaties kunnen leveren.
 
 2. Een kwestie van vertrouwen
Coaching gaat vaak in op de persoonlijke situatie van een medewerker; op wat hij denkt en voelt. Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de dingen die zij over zichzelf vertellen niet worden doorverteld aan collega's of leidinggevenden.
 
3. Coachen is een vak apart 
Een goede coach is heel veelzijdig: hij moet goed kunnen luisteren, richting kunnen geven en dingen in gang kunnen zetten. Sommige mensen hebben deze eigenschappen van nature, maar er zijn ook opleidingen waarin je kunt leren hoe je een goede coach wordt.
 
4. Coaching is geen eenmalige gebeurtenis
Het coachen van medewerkers gaat verder dan één keer met ze gaan zitten om dingen te bespreken. Er is dan ook sprake van een coachingtraject: de coach en de coachee (degene die wordt gecoacht) gaan regelmatig samen zitten om resultaten te evalueren en maken afspraken over de tussenliggende periode. Hoe beter dit wordt geregeld, hoe beter het resultaat van de coaching.
 
5. Structuur in de gesprekken
Om de coachingsessies goed te laten verlopen, is een goede structuur nodig. Vaak wordt hiervoor het GROW-model gebruikt. GROW staat voor Goal, Realities, Options, Will. Je kijkt dus eerst naar het doel van de coaching en naar de actuele situatie. Daarna ga je kijken wat de opties zijn en op basis daarvan trek je een conclusie. De persoon die wordt gecoacht speelt hierbij een belangrijke rol: hij reflecteert, toont inzicht, maakt keuzes en gaat aan de slag.
 
6. Wat vraag je en hoe vraag je het
De kracht van de coach is dat mensen niet vertelt wat ze moeten doen, maar dat hij ze ondersteunt zodat ze zelf antwoorden kunnen vinden. Dit doet een coach door heel veel vragen te stellen en vooral door goed dóór te vragen. Hiervoor kun je de LSD-formule gebruiken: Luisteren (laat de coachee zo veel mogelijk zelf vertellen), Samenvatten (controleer of je alles goed hebt begrepen) en Doorvragen (stel op basis van wat je hebt ontdekt je volgende vraag).
 
7. Wat heb je bereikt?
Het belangrijkste bij coaching is het doel: wat is het effect op de dagelijkse praktijk? Coaching is dus het middel om een doel te bereiken. Evalueer daarom regelmatig of dit doel wordt bereikt of dat het coachingtraject moet worden bijgesteld. 
 
8. Coaching hoort bij managen
Als manager ben je verantwoordelijk voor de prestaties van je medewerkers en voor de verbetering daarvan. De meest effectieve manier om dit te doen is coaching: samen op zoek gaan naar mogelijkheden voor verbetering en hierover afspraken maken.
 
9. De juiste match 
Bij coaching gebruik je geen draaiboek of checklists. Iedere coach is anders en dat geldt ook voor medewerkers en hun specifieke situaties. Omdat coaching heel persoonlijk is, moeten coach en coachee goed met elkaar overweg kunnen. Is er geen match? Dan is het verstandig om een andere coach te zoeken, want als beide partijen elkaar niet aanvoelen, zal de coaching geen resultaat hebben.
 
10. Coachen is te leren
Sommige mensen hebben van nature het talent om het beste in mensen naar boven te brengen. Voor de rest is er goed nieuws: coachen kun je leren. Natuurlijk zijn je persoonlijke eigenschappen heel belangrijk, maar veel principes en vaardigheden kun je door te oefenen leren toepassen. Denk je eens in hoeveel jijzelf en de mensen om je heen daaraan kunnen hebben! 
 
Coaching iets voor jou?
Ben je na het lezen van deze tips enthousiast geraakt en wil je ook proberen het beste te halen uit de mensen om je heen? Dan kun je bij Scheidegger kiezen uit een groot aantal interessante opleidingen op het gebied van coaching. De programma's variëren van een Basisopleiding Coaching tot HBO Coaching. Gaat je voorkeur uit naar een specifieke vorm van coaching, dan kun je een coachingopleiding volgen op gebieden als dyslexierekenonderwijs/dyscalculiesociale vaardigheden voor kinderen of stressbegeleiding.
 
Gebaseerd op: Interesses.nl