Thema's

Thema's

Wat is nou eigenlijk een erkende MBO-opleiding?

Kort gezegd: een MBO-opleiding die aan alle wettelijke eisen voldoet. De overheid stelt ieder jaar een lijst op van alle MBO-opleidingen die een goedkeuring hebben gekregen en dus aan alle eisen voldoen. De overheid geeft daarmee de garantie dat die opleidingen van goede kwaliteit zijn. Deze opleidingen worden opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (crebo), dat wordt bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Alle MBO-opleidingen niveau 2, 3 en 4 van Scheidegger zijn goedgekeurd en opgenomen in het crebo. Zo weet je zeker dat je voor kwaliteit kiest.

Erkende opleider

Niet alleen onze opleidingen zijn goedgekeurd: ook als opleider voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen. Scheidegger mag op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) erkende MBO- en HBO-opleidingen verzorgen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald. Het gaat daarbij om HBO Bacheloropleidingen en HBO Associate degrees en natuurlijk om MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4.

Wat betekent dit voor jou?

In de eerste plaats dat je zeker weet dat je diploma ook echt iets waard is. Een MBO 4-diploma van Scheidegger is precies evenveel waard als een MBO 4-diploma uit het reguliere onderwijs, bijvoorbeeld een ROC. Dat maakt jou als medewerker of sollicitant heel interessant, zeker omdat je ook al de nodige werkervaring hebt.
 
Het betekent ook dat je tijdens je opleiding stage loopt en een aantal beroepsgerichte vakken volgt. Daarnaast word je getoetst in een aantal algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en Rekenen. Hiervoor hoef je geen lessen te volgen.

Waarom kies je een erkende MBO-opleiding?

Daar heeft iedereen zo zijn eigen redenen voor:

  • Erkend diploma verplicht voor (nieuwe) functie
  • MBO 4 om overstap naar HBO te kunnen maken
  • Vereiste om bepaalde (medische) handelingen te mogen uitvoeren
  • Middelbare school niet afgemaakt, alsnog diploma behalen