Toelichting MBO opleiding

Scheidegger heeft een breed aanbod van praktijkgerichte en erkende opleidingen op verschillende MBO-niveaus. Dit aanbod bestaat uit officieel erkende MBO-opleidingen in de meest voorkomende werkgebieden. Je rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma,  waarmee je je waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Naast erkende MBO-opleidingen kun je ook kiezen voor een deelopleiding op MBO-niveau. Het mooie is dat je met het afronden van zo’n deelopleiding niet alleen een zeer gewaardeerd instituutsdiploma van Scheidegger op zak hebt, maar ook dat je met vrijstellingen kunt doorstromen naar een van de erkende MBO-opleidingen van Scheidegger. Zo biedt Scheidegger een antwoord op elke opleidingsvraag

Aanpak

De opleidingen van Scheidegger zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of je nu aan een carrièreswitch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt en nu ook een officieel diploma wilt behalen, het past allemaal bij de aanpak van Scheidegger. Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale lessen als via de online leeromgeving. Tijdens je opleiding heb je een persoonlijke mentor, die je begeleidt naar het diploma. Je staat er niet alleen voor! Daarom is Scheidegger zo succesvol en populair met haar unieke MBO-aanpak.

Erkende opleidingen

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteitseisen.

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen van Scheidegger door heel Nederland volgen. ’s Avonds, overdag of op zaterdag. Bij iedere opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer je kunt starten. Ook via e-Learning kun je de MBO-programma’s grotendeels volgen. Door deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Scheidegger uniek in Nederland.

Duur van de opleidingen

De duur van de opleidingen niveau 2, 3 en 4 is bij iedere erkende MBO-opleiding vermeld. Je mag kosteloos langer over je opleiding doen. Indien je dat wilt, kun je de termijnbedragen spreiden over een langere termijn. Dit wordt als optie in de intake met je doorgenomen.

Deelopleidingen en doorstromen

Scheidegger biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan die afgerond worden met een instituutsdiploma. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat je precies die onderwerpen kunt kiezen die je aanspreken. Je kunt na de deelopleiding inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. Je krijgt dan bij inschrijving een overzicht van de vrijstellingen die je hebt behaald. Met deze vrijstellingen studeer je vervolgens met korting versneld verder naar een erkend MBO-diploma.

Erkend MBO: begeleidingsprogramma

Voorafgaand aan de opleiding heb je een telefonisch intakegesprek. Daarin wordt uitgebreid met je doorgenomen hoe de opleiding aansluit op je wensen en mogelijkheden. Om ervoor te zorgen dat je slaagt en een erkend MBO-diploma haalt, word je tijdens de opleiding intensief begeleid. Allereerst zorgen we voor een professionele studiementor. Deze mentor heeft regelmatig contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor je vragen. Naast deze persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten aan. In deze bijeenkomsten krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Zo helpen we je met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van je opleiding werk je naar het praktijkexamen toe. Je maakt een aantal praktijkopdrachten en legt deze vast in een digitaal portfolio. Als je hebt deelgenomen aan de taalexamens en de modules hebt afgerond met een voldoende, dan kun je nu opgaan voor een assessment op de werkplek. Dit is een praktijkexamen waarin je met de assessor je
opdrachten bespreekt en een aantal aanvullende praktijkgerichte vragen beantwoordt. Je laat zo zien dat je het vak voldoende beheerst. Als je een voldoende behaalt, ontvang je het officieel erkende MBO-diploma.

Stage en het Stage Instituut

Leren doe je in de praktijk! Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s van Scheidegger. Zeker voor de landelijk erkende opleidingen op niveau 2, 3 en 4. In die opleidingen is het dan ook verplicht om stage te lopen. Heb je op dit moment een baan die past bij je opleiding? Werk je minimaal 2 dagen per week (16 uur) en is de organisatie waar je werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan geldt je huidige werkplek als stageplek. Heb je op dit moment geen baan die past bij je opleiding? Dan loop je stage bij een bedrijf of instelling dat goed past bij je opleiding. Dat zoek je zelf of via de mogelijkheden die via Stage Instituut worden aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt je bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ingeschreven. Wij bemiddelen, adviseren en onderhouden de contacten met de bedrijven en instellingen. Voor meer informatie zie www.stageinstituut.nl

Het aantal uren dat je stage moet lopen, ligt wettelijk vast en is afhankelijk van je keuze voor welke opleiding je kiest. Hoe hoger het niveau, hoe meer stage. Dit wordt allemaal doorgenomen in de intake. Tijdens je stage maak je diverse praktijkopdrachten die je uitwerkt in je BPV-boek. Je krijgt hierbij begeleiding vanuit Scheidegger. De begeleiding op je stageplek krijg je van je
leermeester. Natuurlijk is een stage ook een hele goede manier om bij een toekomstige werkgever aan de slag te gaan of een cv op te bouwen.

Arbeidsmarktperspectief

We leiden met onze MBO-opleidingen op voor de arbeidsmarkt. Per opleiding zijn het arbeidsmarktperspectief en de kans op een stageplaats verschillend. Een volledig en actueel overzicht met kansen op de arbeidsmarkt per opleiding en per regio is te vinden op kansopwerk.nl

Kick-off

Je erkende opleiding begint met een kick-off. Tijdens deze avond komen alle zaken rondom de landelijk erkende MBO-opleidingen aan bod. Natuurlijk maak je ook kennis met de mentoren van Scheidegger. Je ontvangt alle informatie die je nodig hebt om succesvol te kunnen starten met je MBO-opleiding.

Begeleidingsprogramma

Scheidegger biedt een begeleidingsprogramma in de vorm van extra lessen. In deze lessen kun je terecht met al je vragen. Daarnaast krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de lessen en het examen, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Ook bespreken we de studievoortgang met je en adviseren we je hoe om te gaan met de combinatie van werk en privé. Zo begeleiden we je zorgvuldig én persoonlijk naar het erkende MBO-diploma.

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is deelname aan taal- en  rekenvaardigheidsexamens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die je volgt, maak je daarnaast ook examens Engels en/of Duits. Wij bereiden je goed voor op de toetsen. Je maakt bijvoorbeeld een zelftoets om te zien wat je niveau is. Als je niveau nog niet helemaal voldoet, is er voldoende oefenmateriaal opgenomen dat je uitstekend voorbereidt op de examens. Voor de taal- en rekenexamens worden examenkosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop je je kunt voorbereiden, ontvang je bij de start van je opleiding.

Afronding van modules en keuze­programma’s

Alle beroepsmodules worden met een examen afgerond. In de meeste gevallen is dit een digitaal examen. In sommige gevallen rond je de module af met een moduleopdracht, een schriftelijk examen, een mondeling of een praktijkexamen. De resultaten van deze examens worden met een cijfer op je resultatenlijst vermeld. Informatie over de examenvorm ontvang je bij aanvang van je opleiding. 

Ook de keuzeprogramma’s worden getoetst. Deze programma’s bestaan uit 2 of 3 onderdelen. Ieder afzonderlijk onderdeel wordt met een digitaal examen afgerond. De cijfers hiervoor worden, naast de cijfers voor de modules, op je resultatenlijst vermeld.

Toelatingsprocedure en dossiervorming

De landelijk erkende MBO-opleidingen van Scheidegger zijn eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Voor de opleidingen op niveau 2 geldt dat je beschikt over een diploma lager beroepsonderwijs, VMBO basis of MBO entreeopleiding. Voor de opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau waaronder Nederlands en minimaal 3 vakken op B-niveau, maar ook een overgangsbewijs naar het vierde studiejaar van HAVO of VWO is voldoende om aan de niveau 3- en niveau 4-opleidingen te kunnen deelnemen. Overigens geldt altijd dat ruime werkervaring binnen een relevant vakgebied een diploma kan compenseren.
 
Als je niet voldoet aan de formele toelatingseisen, kun je door middel van een uitgebreid intakegesprek en mogelijk een toelatingstoets alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan je motivatie, je werkervaring en opleidingsachtergrond centraal. Als je je afvraagt of je aan de formele instroomeisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Erkennen van Verworven Competenties

Als je uitgebreide werkervaring hebt, is het zinvol om vóór de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van je werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen. Op basis van EVC wordt je werkervaring erkend in de vorm van een ervaringscertificaat.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op MBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct onderzocht. Je dient in alle gevallen certificaten/diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. Scheidegger rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of als je je al voor de opleiding hebt ingeschreven, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Btw

Voor meer informatie over btw zie Praktische informatie.

Subsidie en belastingvoordeel

Zie Subsidieregeling voor interessante subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen. 

Waarom Scheidegger?

  • Klassikale en praktijkgerichte lessen
  • Jouw eigen mentor
  • Waardevol diploma

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

We helpen je graag. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 uur tot 18.00 uur en op vrijdag tussen 08:00 en 17:00. Je kunt ons ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mail ons

035 - 7 121 992

06 - 10739752

 

 

"Door op zaterdag naar school te gaan en meerdere avonden uit te trekken voor het voorbereiden van de lessen, is dit prima gegaan."

Monique Falkenburg uit Den Bosch - MBO Marketing - en Communicatiemedewerker

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

De nieuwe studiegids voor 2021-2022 is er! Laat je gegevens achter en wij sturen de nieuwe gids zo spoedig mogelijk op.