Met Scheidegger sta je sterker

Toelichting HBO opleiding NTI

Sinds de invoering van de BAMA-structuur in 1999 worden volwaardige HBO-opleidingen Bacheloropleidingen genoemd. BAMA staat voor Bachelor-Master, waarbij de term Bachelor de nieuwe naam is voor HBO’er. Nadat je bent afgestudeerd mag je de internationale titel Bachelor voeren. Het gaat dan, afhankelijk van de gekozen opleiding, om titels als Bachelor of Business Administration (BBA) of Bachelor of Human Resources Management (BHRM). De titulatuur is bij iedere Bacheloropleiding beschreven. Alle HBO Bacheloropleidingen hebben een opleidingsprogramma van 3 jaar en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studie­belastingsuren. De HBO Bacheloropleidingen worden verzorgd in samenwerking met Hogeschool NTI.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

Je dient de HBO Bacheloropleiding in 6 jaar volledig af te ronden. Bij een normaal studietempo heb je daarmee 2 jaar uitloop. De modulaire opbouw heeft het belangrijke voordeel dat je je opleiding probleemloos tijdelijk kunt onderbreken, voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een nieuwe baan.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag en op zaterdag. Je kunt de Bachelorprogramma’s grotendeels ook via thuisstudie volgen. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden zijn we beslist uniek in Nederland.

Verzekerde kwaliteit

De HBO Bacheloropleidingen worden verzorgd door Hogeschool NTI. Je ontvangt dan ook het getuigschrift van Hogeschool NTI. Hogeschool NTI is als rechtspersoon bevoegd om in het kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) graden (Bachelor/Master) te verlenen. Dit betekent dat Hogeschool NTI voor geaccrediteerde opleidingen Bachelorgetuigschriften mag uitgeven. De diploma’s zijn bij wet gelijkgesteld aan diploma’s van andere reguliere onderwijsinstellingen. Het Bachelorgetuigschrift van NTI geeft recht op de internationaal erkende titel Bachelor.

De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die de kwaliteitstoetsing in het hoger onderwijs uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Hogeschool NTI kiest er heel bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool NTI kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen te laten accrediteren. Dat betekent dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet je over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de zogeheten 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Als dat het geval is, word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt en ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

HBO-deelprogramma’s en doorstromen

Hogeschool NTI en Scheidegger bieden behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen ook heel interessante deelprogramma’s aan. Een belangrijk voordeel van deelprogramma’s is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Zo bieden deze korte deelprogramma’s een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma van Hogeschool NTI. Bovendien bieden deze deelprogramma’s vaak vrijstelling in de volledige HBO Bachelor­opleiding van Hogeschool NTI. Om door te stromen moet je aan de officiële instroom­eisen voldoen.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool NTI en Scheidegger Opleidingen zijn al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder goed te combineren is met een drukke baan en/of gezinsleven. Je combineert werken en leren op een uiterst effi­ciënte manier. Je maakt praktijkopdrachten in jouw eigen werkomgeving. Dat maakt het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat je werk- of stageplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken.

Mocht je niet over een (passende) werkplek beschikken, dan kun je in de meeste gevallen toch deelnemen aan de opleiding. Je maakt de opdrachten dan op basis van casuïstiek en loopt aan het einde van de opleiding een aanvullende stage. Met deze stage rond je jouw competentieontwikkeling af in een reële werkomgeving.

Erkennen van Verworven Competenties

Als je beschikt over uitgebreide werkervaring, dan is het zinvol om voorafgaand aan de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van jouw werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding van jouw keuze niet hoeft te volgen. Op basis van EVC worden de kennis en ervaring die jij in jouw werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt vrijstelling plaats.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Dit wordt direct onderzocht bij jouw aanmelding. Je dient in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. Scheidegger Opleidingen rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je hebt je al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Btw

Lees hier meer informatie over btw op de HBO Bacheloropleidingen.

Subsidie en belastingvoordeel

Lees hier meer informatie over interessante subsidies en belastingvoordeel.

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Waarom Scheidegger?

Onze website maakt gebruik van cookies.