Over Scheidegger

Over Scheidegger

Tom Berkouwer

Tom geeft alweer een aantal jaren les bij Scheidegger. Meestal geeft hij les aan meerdere groepen en op verschillende locaties, wat het lesgeven in zijn ogen erg leuk maakt. Maar het meest geniet hij als hij met gemotiveerde studenten kan werken die iets willen en ook bereid zijn daar iets voor te doen. En dat is volgens hem ook heel vaak het geval bij studenten van Scheidegger. “Deze studenten zijn enthousiast en bereid zich in te zetten. Die willen echt aan de slag. Een mooie mix van talenten en motivatie”, aldus Tom. En voor hem maakt dat het ook makkelijk om altijd enthousiast te zijn, en met grote inzet en gemotiveerd les te geven.
 
Praktijkervaring inzetten
Tom geeft niet alleen les, maar heeft ook een groot aantal jaren ervaring in het bedrijfsleven. Vooral de sportbranche kent hij goed. Hij deed er van alles: inkoper, inkoopmanager, productmanager, product development manager en operations manager. Hij weet dus hoe het in de praktijk werkt. En dat komt hem goed van pas bij het lesgeven. Hij kan daardoor veel praktijkvoorbeelden inzetten en de theorie met de praktijk verbinden. “Ik gebruik de ervaringen uit mijn eigen praktijk; als manager, atleet, trainer en docent. In mijn lessen maak ik verder ook gebruik van de actualiteit. En door met elkaar en van elkaar te leren, hoop ik het voor de studenten zo leuk mogelijk te maken en hen te inspireren.”

Hij ziet zichzelf dan ook meer als coach dan als docent. “En nog meer als begeleider/aanjager/master of ceremonies”, voegt hij toe. Zijn stijl van lesgeven is het beste te omschrijven als ‘los’. Hij legt uit: “Ik ben niet de strenge schoolmeester, maar meer de educatieve ‘ceremoniemeester’: begeleiden van het leerproces, leren ‘zien’ en ontdekken.” Zijn grote voorbeeld is kunstenaar Anton Heijboer. Die heeft het volgens hem op de meest treffende manier opgeschreven: ‘Er is veel te zeggen, maar zien dat is het’. Daar wil hij zijn studenten graag bij helpen.
 
Persoonlijke begeleiding
Tom wil dat zijn studenten zich thuis voelen bij Scheidegger. “Telkens als er een nieuwe opleiding start, begin ik met het bespreken van de gezamenlijke missie en met het uitspreken van onze wederzijdse verwachtingen. Ook maken we afspraken. Ik benadruk altijd dat we ‘samen’ studeren. Je hoeft het niet alleen te doen. Samen met mij en de andere studenten helpen we je verder, stellen we je in staat om je doelen te bereiken.” Tom realiseert zich dat het soms ook wel eens tegen kan zitten. Studeren gaat niet altijd van een leien dakje. “Als ik merk dat een student niet lekker in z’n vel zit, dan maak ik daarmee voor of na de les of in de pauze een praatje. En dan kijken we samen wat we eraan kunnen doen. “Het is volgens hem belangrijk om het bespreekbaar te maken. En om er iets mee te doen. En ook dan geldt ’je hoeft het niet alleen te doen’. Je kunt mijn hulp, en als dat op prijs gesteld wordt, die van medestudenten inroepen.”
 
Een extra duwtje in de rug
Het allermooiste is als je mensen ziet veranderen tijdens de opleiding. Van schuchter naar zelfverzekerd en vastberaden, zo stelt hij. “In een aantal gevallen gaan ze op een andere manier naar zichzelf kijken. Meestal hebben ze al wel plannen voor de toekomst, maar soms kan ik een extra duwtje in de rug geven voor een vervolgopleiding of training. “
 
“Wat ik mensen die een Scheidegger-opleiding overwegen nog wil meegeven? Dat ze vooraf goed moeten bedenken wat leren/studeren/ontwikkelen betekent. Als je echt gemotiveerd bent en bereid bent je in te zetten, dan gaan we samen op pad om te werken aan een bijzonder resultaat.”