Met Scheidegger sta je sterker

Subsidie en belastingvoordeel

De combinatie van werken en leren wordt extra gestimuleerd door de overheid. Zo geldt voor alle landelijk erkende MBO-opleidingen dat werkgevers in aanmerking komen voor subsidie. Dit is vastgelegd in de Subsidieregeling praktijkleren. Voor particulieren geldt dat zij zowel opleidingskosten als de kosten van een EVC-procedure kunnen aftrekken van de inkomsten­belasting. Scheidegger is volledig ingericht om leren en werken te combineren. De Subsidieregeling praktijkleren en de fiscale voordelen voor particulieren zorgen ervoor dat een opleiding volgen bij Scheidegger bijna niets hoeft te kosten. Of je deze nu zelf betaalt of je werkgever.

De Subsidieregeling praktijkleren MBO

De Subsidieregeling praktijkleren is per 1 januari 2014 ingevoerd door de overheid. De subsidieregeling geldt voor alle landelijk erkende MBO BBL-opleidingen.

Hoogte subsidie

Alle werkgevers die een MBO BBL-student begeleiden en voldoen aan de voorwaarden, kunnen na elk studiejaar een aanvraag indienen voor het aantal weken waarin begeleiding werd gegeven. Het subsidiebedrag dat per gerealiseerde praktijkleerplaats wordt uitgekeerd, wordt berekend aan de hand van het totaal beschikbare bedrag (€ 209 miljoen). Dit bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Dat betekent dat je werkgever waarschijnlijk € 2.700,- per jaar terug kan krijgen. Daarnaast kunnen opleidingskosten integraal als zakelijke kostenpost opgegeven worden. Op deze manier hoeft een opleiding bijna niets te kosten!

Uniek opleidingsaanbod met subsidie voor werkenden

Scheidegger is het enige opleidingsinstituut met een breed aanbod van ­landelijk erkende opleidingen. Deze opleidingen komen bovendien in aanmerking voor subsidie. Daarmee onderscheidt Scheidegger zich van alle andere aanbieders.

Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren MBO 

De Subsidieregeling praktijkleren geldt voor BBL-opleidingen op MBO-niveau 2, 3 of 4. De voorwaarden die gelden voor de aanvraag van deze subsidie­regeling zijn:

  • Je werkgever beschikt over een administratie waaruit blijkt dat je begeleid wordt
  • Er moet een Praktijkovereenkomst (POK) getekend worden tussen jou en je werkgever
  • Je werkgever is geregistreerd als erkend leerbedrijf en beschikt over een aanwezigheidsregistratie
  • Je volgt een erkende MBO BBL-opleiding

Werkwijze subsidieregeling

Bij elke opleiding is opgenomen of de subsidieregeling eventueel van toepassing is. Het indienen van een subsidieaanvraag kan via de website www.rvo.nl. Indien je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met onze deskundige opleidingsadviseurs, via 035 - 7 121 992.

Belastingvoordeel EVC

Het is mogelijk om de kosten van een EVC-procedure af te trekken van de inkomstenbelasting. Bij je aangifte inkomstenbelasting kun je de kosten onder scholingsuitgaven vermelden. Je mag alleen kosten opgeven die boven de € 250,- (2016) liggen.

Belastingvoordeel particulieren

Betaal je de opleidingskosten zelf, dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidings­kosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-. Je mag het cursusgeld en de ­literatuurkosten onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • Jij of je fiscale partner maken de kosten voor je studie of die van je ­fiscale partner. Kosten voor de studie van je kind mag je dus niet ­aftrekken
  • De opleiding of studie is gericht op je beroep of toekomstige beroep
  • Er is sprake van een leertraject. Hierbij doe je kennis op onder bege­leiding of toezicht

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de effectieve inzet van fiscale voordelen ­binnen je organisatie, gekoppeld aan opleiding en organisatie­ontwikkeling, dan kun je contact opnemen met een van onze gespecia­liseerde opleidingsadviseurs via 035 - 7 121 992.

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Waarom Scheidegger?

Onze website maakt gebruik van cookies.