MBO Verzorgende IG niveau 3

specialisatie Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) - 18 maanden

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige loopbaan en jouw leerdoelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat jouw gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Vind je het een uitdaging om elke patiënt centraal te stellen tijdens de verzorging die je geeft? En ondersteun je een patiënt graag op alle vlakken waarop hij of zij zelf niet alles meer kan? Dan is de MBO-opleiding Verzorgende IG specialisatie Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) helemaal iets voor jou. Als verzorgende kun je verschillende functies uitoefenen, met verschillende soorten zorgvragers werken en in een diversiteit aan zorginstellingen aan de slag. Je stelt met het hele zorgteam een zorgplan op en voert dat gezamenlijk uit. Je zorgt bijvoorbeeld voor (chronisch) zieken, kinderen, mensen met beperkingen (gehandicapten), psychiatrische patiënten of ouderen. De functie waarin je werkt, is onder andere afhankelijk van de mogelijkheden binnen de instelling en je eigen interesses. Het accent in je functie ligt op het verlenen van lichamelijke zorg, zoals het wassen van de patiënt, het toedienen van medicijnen of het geven van ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Ook het uitvoeren van verpleegkundige handelingen behoort tot je dagelijkse werkzaamheden.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van verzorging en die graag op een professionele manier zorg verleent aan diverse zorgvragers. Je kunt geduldig luisteren naar patiënten en je kunt je inleven in hun problemen. Naast patiënten en collega’s zul je ook moeten kunnen omgaan met familie en vrienden van patiënten en bewoners. Deze opleiding is ook iets voor jou als je in het bezit bent van het diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 en een stapje hoger wilt in je huidige baan in de zorg.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Je mag ook deelnemen als je een MBO-diploma op niveau 2 hebt. Als je hier niet aan voldoet, maar wel over ruime werkervaring en een goede motivatie beschikt, kun je mogelijk met een toelatingstoets van Scheidegger alsnog deelnemen. Met deze toets toon je aan dat je over voldoende capaciteiten beschikt om de opleiding met succes af te ronden. Wil je gebruikmaken van deze vorm van toelating? Dan krijg je hier tijdens de intake uitleg over. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding heb je telefonisch een uitgebreide intake waarin we alle aspecten die relevant zijn voor de opleiding met je doornemen. De opleiding start met een kick-off waarin onze docenten uitleggen hoe alles werkt, zodat je je opleiding meteen goed start.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over verzorging in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij mensen thuis. Deze kennis wordt vertaald naar opdrachten, zodat je je kennis direct in praktijk brengt. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in modules, die los afgerond worden. Dat maakt het programma zeer overzichtelijk. Bovendien leer je in een groep met volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen. Ook kun je tijdens de opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze online leeromgeving.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen, naast je docent, voor een professionele mentor en BPV-begeleider voor je stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met je en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor jouw vragen. Ook biedt het programma 3 lesdagen aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Wat doet een verzorgende IG VVT?

Als verzorgende IG VVT houd je je onder meer bezig met de volgende zaken:

 • Je biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • Je bespreekt de zorgverlening met alle betrokkenen
 • Je reageert snel en goed op onvoorziene situaties
 • Je kijkt of de gegeven ondersteuning goed is
 • Je begeleidt bij dagelijkse activiteiten
 • Je helpt bij het opstellen van het zorgplan

Je werkt in een team. Als werkveld kun je denken aan de thuiszorg, gehandicaptenzorg of verpleeg- en verzorgingshuizen.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een verpleeg- of verzorgingshuis. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is de instelling waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats.

Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een instelling die je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen. Voor een stage heb je een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2-3 uur per week.

Examengarantie

Als je onverhoopt toch niet slaagt voor een examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom: Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Opleiding MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Programma

Het programma bestaat uit 4 beroepsgerichte modules, een keuzeprogramma, een begeleidingsmodule en een stageprogramma (je werkplek of een stage). De praktijkgerichte module Verpleegtechnische handelingen wordt verzorgd in moderne praktijklokalen. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat je deze praktijkmodule in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan je andere lessen.

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Werken in de VVT

(6 lessen)

 • Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Werken in de thuiszorg
 • Zorgvragers in de VVT
 • Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
 • Soorten zorgvragers
 • Zorg en begeleiding van diverse zorgvragers
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving

Medische basiskennis

(6 lessen)

 • Cellen, weefsels en circulatie
 • Bloed, afweer en ademhaling
 • Nieren en spijsvertering
 • Zenuw- en hormoonstelsel
 • Zintuigen en voortplanting
 • Huid, temperatuurregulatie en beweging

Verpleegtechnische handelingen

(12 lessen)

 • Wetgeving en mobiliseren
 • Lichamelijke verzorging en ACT-zwachtelen
 • Wondzorg en stomazorg
 • Blaaskatheteriseren en -spoelen
 • Medicatie toedienen
 • Basale reanimatie van volwassenen en het toepassen van de AED
 • Vitale functies controleren

Medisch rekenen

(4 lessen)

 • Procenten en promille
 • Eenheden
 • Oplossen en verdunnen
 • Injecteren
 • Infuus en spuitpomp
 • Zuurstof berekenen

Keuzeprogramma

Je volgt naast deze beroepsmodules ook een keuzeprogramma. Dit is een verbreding van je studie. Je kiest een van de volgende programma’s:

Wijkgericht werken in de zorg

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen en het werken in een wijk:

 • Zorg en technologie
 • Wijkgericht werken

Duurzaam en vernieuwend werken

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met duurzaamheid, technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Duurzaamheid in het beroep C

Innovatie en beroepsgericht Engels

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma werk je aan je Engelse vaardigheden, het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Engels in de beroepscontext B1
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 3 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Daarom word je in deze opleiding ondersteund met een programma en maak je diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken, waardoor het niet nodig is om dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Erkend diploma

Om je diploma te behalen word je tijdens de opleiding beoordeeld. Deze beoordeling heeft voor een deel betrekking op wat je geleerd hebt in de praktijk en voor een deel op wat je geleerd hebt in de klas. Je ontvangt aan het begin van je opleiding uitgebreide informatie over de beoordeling. Scheidegger zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent. De modules worden afgerond met digitale examens, waarin je de koppeling maakt naar de praktijk. Daarnaast rond je je stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin je laat zien dat je het vak beheerst. Als je alles gehaald hebt, ontvang je het officieel erkende diploma ‘MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)’. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-diploma’s afgeven.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 17 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur (je krijgt dan 2 lessen op een dag) en 3 lesdagen van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 25 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur en 6 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Je vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook deels op afstand volgen op basis van e-learning (zie E-learning voor meer informatie).

De nieuwe startdata voor de opleiding MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) worden binnenkort bekend gemaakt. Heb je belangstelling en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035-7 121 992.

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 2.790,-
Examens: € 885,-
Studiemateriaal: € 625,-
Taal en rekenen: € 400,-
Afronding: € 450,- (inclusief diplomering)
Toeslag skills lab: € 100,-

Deze opleiding volg je al vanaf €281,- per maand.

Je kunt deze opleiding in maandelijkse termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 125,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten nu voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Mail ons 035 - 7121992 06 - 10739752

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot vrijdag van 10:00 – 16:00 uur.

Mail ons 035 - 7 121 992 06 - 10739752

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

MELD JE NU AAN

Studiegids 2017-2018, vraag 'm nu aan!

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

STUDIEGIDS AANVRAGEN

Onze website maakt gebruik van cookies.