MBO Verzorgende IG niveau 3

specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - 18 maanden

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige loopbaan en jouw leerdoelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat jouw gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Zou jij graag in de geestelijke gezondheidszorg willen werken? Vind je het leuk om cliënten te ondersteunen op vlakken waarop zij zelf niet alles meer kunnen? Dan is deze officieel erkende opleiding MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) echt iets voor jou. Je doet veel kennis op over verzorging en begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg en leert daarbij verschillende verpleegtechnische handelingen. Ook leer je om duidelijk aan te geven aan cliënten en betrokkenen wat je wel en wat je niet wilt doen. Hierdoor sta je sterk in je schoenen en kun je goede verzorging bieden. Er is veel vraag naar dit diploma door mensen die reeds in de zorg werken en in het bezit zijn van een diploma op niveau 1 of 2.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van de verzorging van geestelijk beperkte mensen en die graag op een professionele manier zorg verleent. De opleiding is ook ontwikkeld voor mensen die in de zorg werken als assistent, met een diploma op niveau 1 of 2, en nu een functie als zelfstandig verzorgende ambiëren. Een belangrijk aandachtspunt in de GGZ is dat je duidelijk je grenzen aangeeft; zorgvragers en betrokkenen moeten duidelijk weten wat wel en niet van jou verwacht kan worden. Ook besteed je aandacht aan zelfreflectie en -hantering.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Je kunt ook deelnemen als je een MBO-diploma niveau 2 hebt. Als je hier niet aan voldoet, maar wel over ruime werkervaring en een goede motivatie beschikt, kun je mogelijk met een toelatingstoets van Scheidegger alsnog deelnemen. Met deze toets toon je aan dat je over voldoende capaciteiten beschikt om de opleiding met succes af te ronden. Wil je gebruikmaken van deze vorm van toelating? Dan krijg je hier tijdens de intake uitleg over. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding heb je telefonisch een uitgebreide intake waarin we alle aspecten die relevant zijn voor de opleiding met je doornemen. De opleiding start met een kick-off waarin onze docenten uitleggen hoe alles werkt, zodat je je opleiding meteen goed start.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over het begeleiden en verzorgen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Deze kennis wordt vertaald naar opdrachten, zodat je je kennis direct in praktijk brengt. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in modules, die los afgerond worden. Dat maakt het programma zeer overzichtelijk. Bovendien leer je in een groep met volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen. Ook kun je tijdens de opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze online leeromgeving.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen, naast je docent, voor een professionele mentor. Deze mentor heeft op gezette tijden contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor je vragen. Ook biedt het programma 3 lesdagen aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Wat doet een verzorgende IG geestelijke gezondheidszorg?

Als verzorgende IG geestelijke gezondheidszorg houd je je onder meer bezig met de volgende zaken:

 • Je helpt de cliënt bij persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding
 • Je geeft voorlichting, informatie en advies
 • Je helpt bij het opstellen van een zorgplan
 • Je kijkt of de gegeven ondersteuning goed is
 • Je helpt en begeleidt cliënten bij het deelnemen in de maatschappij

Je werkt zelfstandig in een team. Als werkveld kun je denken aan beschermde woonvormen, verslavingszorg of kinder- en jeugdinstellingen.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een beschermde woonvorm, kinder- en jeugdinstelling of in de verslavingszorg. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is de instelling waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats.

Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een instelling die je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen. Voor een stage heb je een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2-3 uur per week.

Examengarantie

Als je onverhoopt toch niet slaagt voor een examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom: Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Opleiding MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Programma

Het programma bestaat uit 4 beroepsgerichte modules, een keuzeprogramma, een module Studiebegeleiding en een stageprogramma (je werkplek of een stage). De praktijkgerichte module Verpleegtechnische handelingen wordt verzorgd in moderne praktijklokalen. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat je deze praktijkmodule in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan je andere lessen.

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Werken in de geestelijke gezondheidszorg

(6 lessen)

 • Kenmerken van de geestelijke gezondheidszorg
 • Verschijningsvormen van GGZ
 • Zorgen en verplegen in de geestelijke gezondheidszorg
 • Zorgvragers in de GGZ
 • Belangenbehartiging
 • Juridische aspecten

Medische basiskennis

(6 lessen)

 • Cellen, weefsels en circulatie
 • Bloed, afweer en ademhaling
 • Nieren en spijsvertering
 • Zenuw- en hormoonstelsel
 • Zintuigen en voortplanting
 • Huid, temperatuurregulatie en beweging

Verpleegtechnische handelingen

(12 lessen)

 • Wetgeving en mobiliseren
 • Lichamelijke verzorging en ACT-zwachtelen
 • Wondzorg en stomazorg
 • Blaaskatheteriseren en -spoelen
 • Medicatie toedienen
 • Basale reanimatie van volwassenen en het toepassen van de AED
 • Vitale functies controleren

Medisch rekenen

(4 lessen)

 • Procenten en promille
 • Eenheden
 • Oplossen en verdunnen
 • Injecteren
 • Infuus en spuitpomp
 • Zuurstof berekenen

Keuzeprogramma

Je volgt naast deze beroepsmodules ook een keuzeprogramma. Dit programma is een verdieping of verbreding van je beroepsgerichte modules. Je kiest een van de volgende programma’s:

Keuze 1: Zorg en hersenletsel

(6 bijeenkomsten)
Je gaat in dit keuzeprogramma aan de slag met het omgaan met beperkingen van cliënten en het werken met nieuwe technologische middelen in de zorg:

 • Zorg en technologie
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Keuze 2: Duurzaam en vernieuwend werken

(6 bijeenkomsten)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met duurzaamheid, technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Duurzaamheid in het beroep C

Keuze 3: Innovatie en beroepsgericht Engels

(6 bijeenkomsten)
In dit keuzeprogramma werk je aan je Engelse vaardigheden, het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen en het nemen van initiatief voor verbeteringen:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Engels in de beroepscontext B1
 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 3 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Daarom word je in deze opleiding ondersteund met een programma en maak je diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken, waardoor het niet nodig is om dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Erkend diploma

Om je diploma te behalen word je tijdens de opleiding beoordeeld. Deze beoordeling heeft voor een deel betrekking op wat je geleerd hebt in de praktijk en voor een deel op wat je geleerd hebt in de klas. Je ontvangt aan het begin van je opleiding uitgebreide informatie over de beoordeling. Scheidegger zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent. De modules rond je af met een praktijkexamen en digitale examens, waarin je een koppeling maakt met de praktijk. Als je alles gehaald hebt, ontvang je het officieel erkende diploma ‘MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)’. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-diploma’s afgeven.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 17 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur (je krijgt dan 2 lessen op een dag) en 3 lesdagen van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 25 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur en 6 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Je vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook deels op afstand volgen op basis van e-learning (zie E-learning voor meer informatie).

De nieuwe startdata voor de opleiding MBO Verzorgende IG niveau 3 specialisatie Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden binnenkort bekend gemaakt. Heb je belangstelling en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035-7 121 992.

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 2.790,-
Examens: € 885,-
Studiemateriaal: € 625,-
Taal en rekenen: € 400,-
Afronding: € 450,- (inclusief diplomering)
Toeslag skills lab: € 100,-

Deze opleiding volg je al vanaf €292,- per maand.

Je kunt deze opleiding in maandelijkse termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 125,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten nu voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Mail ons 035 - 7121992 06 - 10739752

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot vrijdag van 10:00 – 16:00 uur.

Mail ons 035 - 7 121 992 06 - 10739752

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

MELD JE NU AAN

Studiegids 2017-2018, vraag 'm nu aan!

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

STUDIEGIDS AANVRAGEN

Onze website maakt gebruik van cookies.