MBO Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3

Officieel erkende MBO-opleiding in de handhaving van toezicht en veiligheid - 18 maanden

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van jouw huidige loopbaan en jouw leerdoelen geven wij je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat jouw gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Vind jij het een uitdaging om de veiligheid van mensen op straat te waarborgen? Of werk je al in de beveiliging en wil je graag een functie met meer verantwoordelijkheden? Dan is deze officiële en praktijkgerichte opleiding een goede en snelle weg richting het juiste diploma! Als handhaver toezicht en veiligheid surveilleer je in uniform, waar en wanneer dat wenselijk is. Je hebt een verantwoordelijke functie en je zorgt ervoor dat je risico’s voortijdig signaleert, zodat je tijdig in kunt grijpen. Je hebt verregaande bevoegdheden waarmee je mensen staande mag houden en/of goederen in mag nemen of zelfs mag sanctioneren. Tijdens deze MBO-opleiding leer je onder meer wat precies je bevoegdheden zijn en hoe je bepaalde regels en wetten het beste kunt handhaven. Als je deze opleiding hebt afgerond, ben je in het bezit van het diploma MBO Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 en het certificaat voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Hiermee ben je bevoegd om als handhaver toezicht en veiligheid aan het werk te gaan.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor de toelichting.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die het een uitdaging vindt om de veiligheid op straat en in publieke ruimten te waarborgen. Je bent als handhaver toezicht en veiligheid verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Zelfstandigheid is in je werk van groot belang. Je neemt bij het surveilleren het voortouw bij eventuele in te zetten actie.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar. Als je hier niet aan voldoet, maar wel over ruime werkervaring en een goede motivatie beschikt, kun je mogelijk met een toelatingstoets van Scheidegger alsnog deelnemen. Met deze toets toon je aan dat je over voldoende capaciteiten beschikt om de opleiding met succes af te ronden. Wil je gebruikmaken van deze vorm van toelating? Dan krijg je hier tijdens je intake uitleg over. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Voor aanvang van de opleiding heb je telefonisch een uitgebreide intake waarin we alle aspecten die relevant zijn voor de opleiding met je doornemen. De opleiding start met een kick-off waarin onze docenten uitleggen hoe alles werkt, zodat je je opleiding meteen goed start. Je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat je direct contact hebt met je docent.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over handhaving, toezicht en veiligheid. Deze kennis wordt vertaald naar opdrachten, zodat je je kennis direct in praktijk brengt. De bijeenkomsten zijn georganiseerd in modules, die los afgerond worden. Dat maakt het programma zeer overzichtelijk. Bovendien leer je in een groep met volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen. Ook kun je tijdens de opleiding gebruikmaken van de meest actuele literatuur en onze online leeromgeving. Hier vind je veel informatie die handig is tijdens je opleiding. Je kunt hiermee ook makkelijk contact hebben met je docenten en medestudenten.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen naast je docent voor een professionele mentor en BPV-begeleider voor je stagedeel. Zij hebben op gezette tijden contact met je en zijn tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor vragen. Ook biedt het programma 3 lesdagen aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Daarnaast is er een module Afronding waarin je goed wordt voorbereid op je eindgesprek. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Wat doet een handhaver toezicht en veiligheid?

Als handhaver toezicht en veiligheid houd je je onder meer bezig met de volgende zaken:

 • Je maakt een surveillanceplan en surveilleert
 • Je treedt corrigerend of sanctionerend op
 • Je voert een burgeraanhouding uit als dat nodig is
 • Je informeert en verwijst personen en geeft hulp waar nodig
 • Je voert (ondersteunende) serviceverlenende werkzaamheden uit
 • Je geeft voorlichting over het voorkomen van (kleine) criminaliteit
 • Je organiseert, onderhoudt en gebruikt samenwerkingsverbanden

Je werkt veel zelfstandig. Je kunt aan de slag bij gemeenten of bij een organisatie die samenwerkt met gemeente, provincie of landelijke overheid.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een gemeente of bij een organisatie voor stadstoezicht. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats. Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2-3 uur per week.

Opleiding MBO Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3

Programma

Het programma bestaat uit 3 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (3 lesdagen van 3 uur), een module Afronding van 2 dagdelen van 3 uur en een stageprogramma (je werkplek of een stage).

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Rechtskennis

(6 lessen)

 • Inleiding formeel strafrecht
 • Inleiding materieel strafrecht
 • Bevoegdheden van de opsporingsambtenaar
 • Introductie van de combibon
 • Dwangmiddelen ten aanzien van persoonlijke vrijheid
 • Opsporingsmiddelen
 • Wetboek van Strafrecht

Werkterreinen en bevoegdheden van de BOA

(6 lessen)

 • Werkgebieden van de BOA
 • Organisatie van de Nederlandse politie
 • Arbeidsinspectie
 • FIOD
 • Opsporingsbevoegdheden
 • Samenwerkende partijen

Handhaving toezicht en veiligheid

(4 online lessen en 1 praktijkdag)

 • Bestuursrecht
 • Wet milieubeheer
 • Wet op economische delicten
 • Verkeer- en parkeerbeleid
 • De organen binnen de sociale kaart
 • Praktijkdag: Specifieke beroepscommunicatie

Keuzeprogramma

Je volgt naast deze 3 beroepsmodules ook een keuzeprogramma van 6 lessen. Dit programma is een verdieping of verbreding van je beroepsgerichte modules. Je kiest een van de volgende programma’s:

Keuze 1: Vernieuwend ondernemen

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met onderwerpen als het inspelen op technische en maatschappelijke veranderingen, het zelfstandig signaleren van verbetering en nemen van initiatief, arbeid en gezond

heid en het evalueren van kwaliteitszorgsystemen. De onderdelen zijn:

 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

Keuze 2: Duurzaam ondernemen

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met onderwerpen als duurzaamheid op de werkplek, het zelfstandig signaleren van verbetering en nemen van initiatief, arbeid en gezond

heid en het evalueren van kwaliteitszorgsystemen. De onderdelen zijn:

 • Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
 • Duurzaamheid in het beroep C
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3

Keuze 3: Culturele diversiteit en weerbaarheid

(6 lessen)
In dit keuzeprogramma ga je aan de slag met culturele verschillen, vaardigheden in het Engels en leer je omgaan met agressie en stressvolle situaties. De onderdelen zijn:

 • Engels in de beroepscontext B1
 • Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 3 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Daarom word je in deze opleiding ondersteund met een programma en maak je diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers over voldoende taal- en rekenvaardigheden beschikken, waardoor het niet nodig is om dit programma te volgen. Zie Toelichting MBO voor meer informatie.

Erkend diploma

De modules rond je af met externe examens die je aflegt bij EXTH. Je wordt voor deze examens aangemeld door ons examenbureau. Daarnaast rond je je stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin je laat zien dat je het vak beheerst. Als je alles met een voldoende afrondt, ontvang je het officiële diploma ‘MBO Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3’ van Scheidegger Opleidingen. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-diploma’s afgeven.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dagvariant en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 10 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur en 5 lesdagen van 3 uur voor de begeleiding en afronding. De avondopleiding omvat 25 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur. Je vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie E-learning voor meer informatie).

De nieuwe startdata voor de opleiding MBO Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 worden binnenkort bekend gemaakt. Heb je belangstelling en wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035-7 121 992.

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 2.690,-
Examens: € 300,-
Studiemateriaal: € 625,-
Taal en rekenen: € 400,-
Afronding: € 450,- (inclusief diplomering)

Deze opleiding volg je al vanaf €248,- per maand.

Je kunt deze opleiding in maandelijkse termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 125,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten nu voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Mail ons 035 - 7121992 06 - 10739752

Wil je persoonlijk studieadvies of heb je vragen?

Laten we samen de juiste keuze maken. We zitten voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 uur en 21:00 uur en op vrijdag tot 17:00 uur. Daarnaast zijn wij ook bereikbaar via WhatsApp van maandag tot vrijdag van 10:00 – 16:00 uur.

Mail ons 035 - 7 121 992 06 - 10739752

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

MELD JE NU AAN

Studiegids 2017-2018, vraag 'm nu aan!

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

STUDIEGIDS AANVRAGEN

Onze website maakt gebruik van cookies.