HBO Bachelor Rechten

NVAO-geaccrediteerde opleiding van Hogeschool Scheidegger

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Duur

Langer dan 36 maanden Duur van de opleiding

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Je bent net klaar met het aanscherpen van de richtlijnen rondom de bedrijfsvoering, als de telefoon gaat. “Met Marcel de Jong, afdeling Legal.” Of je de algemene voorwaarden op de bedrijfswebsite wilt controleren. Als bedrijfsjurist weet je dat het belangrijk is dat dit goed op papier staat. Je maakt hier meteen een afspraak voor. Als je ophangt, staat de directeur naast je bureau. Hij wil graag dat je hem helpt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe medewerker. Je belooft zo bij hem langs te lopen. Eerst ga je naar een medewerker die langdurig ziek is geweest. Hij heeft wat vragen en jij weet, dankzij je opleiding, alles over de wetten en regels rondom re-integratie. Aan het einde van de middag rond je de voorbereidingen af voor de training over privacy awareness die je gaat geven aan een groot deel van de organisatie. Je legt geïnteresseerden graag uit hoe ze hier in de praktijk mee om moeten gaan. De organisatie vindt het fijn dat juist jij deze training geeft. Jij hebt de kennis én bent in staat dit op een leuke en begrijpelijke manier over te brengen. De aanmeldingen stromen binnen.

Studiefinanciering voor volwassenen

Betaal je het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van Scheidegger kunnen je opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontworpen voor mensen die zich graag willen ontwikkelen binnen het juridisch vakgebied en die deze ontwikkeling willen afronden met een officieel HBO Bachelorgetuigschrift.

Voor de HBO Bachelor geldt als toelatingseis dat je HAVO, VWO of MBO-niveau 4 hebt. Heb je geen diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je direct instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling. Heb je vragen hierover, bel dan onze opleidingsadviseurs op 035 - 7 121 992.

Unieke opleidingsopzet

Het programma bestaat uit 4 fases. Juist vanwege een betere opbouw naast je werk en privéleven krijg je meer tijd voor de eerste 2 fases van de opleiding. Namelijk 18 maanden in plaats van 12 maanden. Dit verhoogt je slagingskans! Daarnaast is het programma overzichtelijk opgebouwd in aparte modules. Per module rond je steeds een onderwerp af. Dat maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. Bovendien kun je deze opleiding ook grotendeels via e-learning volgen met begeleiding. Zie E-learning voor meer informatie.

Fase 1

In de eerste fase wordt de basis van rechten doorgenomen. Zo doe je onder andere kennis op over privaatrecht, bestuursrecht en arbeidsrecht en werk je aan je juridische en communicatieve adviesvaardigheden. Als je de eerste fase met succes afrondt, ontvang je het officiële Propedeusegetuigschrift.

Fase 2

In de tweede fase verdiep je je verder in de verschillende rechtsgebieden, zoals bedrijfsrecht en staatsrecht. Daarnaast ga je aan de slag met juridische gespreksvoering.

Fase 3

In de derde fase volg je, binnen een jaar, een aantal afsluitende modules gericht op verdere verdieping richting je Bachelorniveau. Zo ga je aan de slag met internationaal recht en bestuursprocesrecht en verdiep jij je in de manier waarop deze zijn opgenomen in de maatschappij.

Fase 4

Ten slotte loop in je in fase 4 stage en ga je afstuderen. Dit duurt gemiddeld ook een jaar. Je combineert al je opgedane kennis en inzichten in een afstudeeropdracht waarmee je je Bachelorniveau aantoont.

Studeren bij Scheidegger

Wij willen het leren zo praktisch en efficiënt mogelijk maken. Tijdens de lessen worden niet alleen de theorie en de gemaakte opdrachten besproken, maar werk je ook aan de vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse praktijk. Bovendien voer je inspirerende en leerzame discussies met je medestudenten, waardoor jullie samen tot oplossingen komen. Ook heb je tijdens je studie toegang tot de digitale leeromgeving e-Connect. Hierin vind je alle informatie over je studie en examens. Zie voor meer informatie e-Connect.

Natuurlijk moet je het zelf doen, maar je staat er niet alleen voor! Bij Scheidegger zien we jou echt staan. Tijdens je studie krijg je persoonlijke begeleiding van een mentor, die als geen ander weet wat er allemaal komt kijken bij het volgen van een studie. Zo helpen wij je om het beste uit jezelf te halen. Jouw doel is ons doel: een diploma!

Stage

In elke beroepsopleiding op HBO Bachelorniveau is het van belang dat je ervaring opdoet in de werkpraktijk. Je volgt aan het eind van de opleiding een stage van een halfjaar om je specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Dit combineer je dan met je afstuderen.

Ook jij kunt je HBO Bachelor Rechten halen!

Je kiest met de aanpak van Scheidegger voor:

 • Extra begeleiding
 • Een iets lager studietempo in het begin van de opleiding, zodat je meer kans hebt om je Bachelor te behalen
 • Een geleidelijke opbouw
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van levenlanglerenkrediet, de aantrekkelijke studiefinanciering van de overheid

Examengarantie

Als je onverhoopt niet slaagt voor je examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom: Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma. Zie onze 6 gouden garanties voor meer informatie.

Btw

Deze opleiding is wettelijk erkend, waardoor deze opleiding vrijgesteld is van btw.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Studieprogramma 240 EC

Fase 1

 • Inleiding recht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Inleiding in het Nederlands recht
  • Juridische beroepen
  • Procedures
  • Juridische terminologie
  • Rechtsgebieden
  • Geheimhouding en bewaartermijnen
 • Juridische vaardigheden 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Leesvaardigheid van juridische teksten
  • Beoordelen van juridische gegevens
  • Opbouw van het Burgerlijk Wetboek
  • Zoekstrategieën
  • Het opstellen van juridische teksten
  • Eisen aan een akte, contract of bezwaarschrift
 • Bedrijfscommunicatie 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Kernbegrippen communicatie
  • Interne communicatie
  • Concerncommunicatie
  • Corporate communicatie
  • Uitgangspunten marketingcommunicatie
  • Public relations
  • Communicatiemodellen
  • Communicatie in organisatie en omgeving
  • Diverse communicatie-instrumenten
  • Communicatiesoorten en -technieken
 • Privaatrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Inleiding in het vermogensrecht
  • Inleiding in het goederenrecht
  • Inleiding in het verbintenissenrecht
  • Bronnen van verbintenissenrecht
  • Contracten en overeenkomsten
  • Onrechtmatige daad
 • Strafrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Inleiding straf(proces)recht
  • Grondslagen en normen van het materiële strafrecht
  • Voorbereidend onderzoek, vervolging en onderzoek ter terechtzitting
  • Dagvaarding en tenlastelegging
  • Opzet, schuld en causaliteit
  • Vonnis en sancties
  • Het aantekenen van hoger beroep en in cassatie gaan
  • Straf(proces)recht in Europees en internationaal verband
 • Procesrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Elementaire beginselen van het burgerlijk procesrecht
  • Het opstarten van een civiele procedure
  • Dagvaardingsprocedure
  • Verloop van en complicaties in de verzoekschriftprocedure
  • Incidenten en excepties
  • Beslag- en executierecht
  • Alternatieve vormen van geschillen­beslechting (arbitrage en bindend advies)
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Arbeidsrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Arbeidsovereenkomstenrecht
  • Ontslagrecht
  • Arbeidsconflicten
  • Sociaal verzekeringsrecht
  • Werkloosheidswet
  • Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen (WIA)
  • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie
  • Verzekerings- en premieplicht
  • Dossieropbouw en -vorming
  • Verzuim- en re-integratiegesprekken
  • Ontslag- en exitgesprekken
  • Onderhandelingsvaardigheden
  • Privacywetgeving
 • Juridische gespreksvoering 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Privacy, geheimhouding en beroepsgeheim
  • Gedragsregels voor cliënten en medewerkers
  • Professionele gespreksvoering
  • Gespreksmodellen
  • Argumenteren
  • Conflicthantering
  • Onderhandelen en mediation
 • Staats- en bestuursrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Beginsel van machtenscheiding
  • Nederlands parlementair stelsel
  • Bestuursorgaan
  • Feitelijke en rechtshandelingen
  • Privaat- en publiekrechtelijke rechtshandelingen
  • Algemeen verbindende voorschriften
  • Rechtsbescherming in Europa
  • Klassieke en sociale grondrechten
 • Bedrijfsrecht 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Organisatievormen en rechtspersonen
  • Medezeggenschapsrecht en de ondernemingsraad
  • Contracten en algemene voorwaarden
  • Vorderingen en incassoprocedures
  • Verbintenissenrecht
  • Goederenrecht
  • Merkenrecht en handelsnamen
  • Praktijkcases
 • Privaatrecht ll 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Arbeidsovereenkomst, loon en ontslag
  • Het aangaan en beëindigen van een ­huurovereenkomst
  • Gelijke en ongelijke rechten van de ­schuldeiser
  • Het beoordelen van de wijze van tot­standkoming van pand en hypotheek
  • Personen- en familierecht/erfrecht
  • Erfrecht bij wet en bij testament
 • Juridische dienstverlening 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Dienstverlening
  • Bemiddelingstechnieken
  • Alternatieve geschillenbeslechting
  • Risicoanalyse
  • Onderhandelen
  • Omgaan met weerstand
  • Kwaliteitscriteria
  • Overtuigen
  • Ethiek
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Internationaal recht 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Institutioneel en materiaal Europees recht
  • Totstandkoming Europese regelgeving
  • Werking van het (internationale) recht op nationaal recht
  • Regelgeving (handvest, verdrag, werkingsverdrag, grondrechten)
  • Vrij verkeer van personen en goederen
  • Internationale betrekkingen en ­soevereiniteit
  • Verdragen en handhaving (tribunalen)
  • Internationale organisaties (NGO/IGO) en mensenrechten
 • Bestuursprocesrecht 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Opbouw van rechtsbescherming
  • Rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter
  • Plek van het bestuursprocesrecht binnen het bestuursrecht
  • Formeel en materiaal procesrecht
  • Voorlopige voorziening aanvragen en behandelen
  • Uitkomsten en effecten van rechterlijke beslissingen
  • Bezwaar en beroep
  • Hoger beroep bij rechter en andere rechtsgangen
 • Juridische onderzoeksvaardigheden 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Opzetten van een onderzoek
  • Probleemanalyse en aanpak
  • Doelstelling en probleemstelling
  • Deelvragen afleiden
  • Deskresearch
  • Betrouwbaarheid van bronnen
  • Resultaten interpreteren
 • Recht en maatschappij 12 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Digitale ontwikkelingen in de juridische praktijk
  • Ethiek en recht
  • Rechtssociologie, de rol van recht in de samenleving
  • Rechtsfilosofie en rechtvaardigheid
  • Rechtsvergelijking
  • Recht en diversiteit in de maatschappij
  • Praktische en actuele casuïstiek
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Elke fase rond je af met een praktijkgerichte eindopdracht. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Zo werk je op prettige wijze naar je Bachelorgraad.

HBO Bachelorgetuigschrift

Je sluit deze Bacheloropleiding af met het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Rechten’ van Hogeschool Scheidegger. Met dit getuigschrift mag je de officiële graad LLB (Bachelor of Laws) voeren. Hogeschool Scheidegger is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Lesgeld: € 8.150,-
Studiemateriaal: € 2.200,-
Examenkosten: € 3.120,-
Afstuderen: € 750,-
Praktijkprogramma: € 1.035,-
Reprorechten: € 15,-

Je kunt deze opleiding ook in 5, 20 of 60 termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 300,-.

Locatie- en arrangementskosten

Voor enkele opleidingen en trainingen wordt er een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater voor je geregeld. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Heb je vragen?

Je kunt ons op werkdagen bellen van 08.00 uur tot 21.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur). Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mail ons

035 - 7 121 992

06 - 10739752
 

 

HBO Bachelor Rechten

NVAO-geaccrediteerde opleiding van Hogeschool Scheidegger

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Duur

Langer dan 36 maanden Duur van de opleiding

Ken jij onze gouden garanties al?

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.
Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk rechts de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.