Met Scheidegger sta je sterker

HBO Bachelor Pedagogiek

Unieke NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding in samenwerking met Hogeschool NCOI

In deze opleiding staan kwesties met betrekking tot opvoeding centraal. Je leert hoe je ouders, kinderen, leerkrachten en andere opvoeders correct kunt begeleiden en ondersteunen. Dankzij vakken als pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek doe je gedegen theoretische kennis op. Deze kennis wordt ruimschoots aangevuld met vaardigheidsgerichte modules en praktijkopdrachten. Tegen het einde van het programma kun je kiezen voor diverse uitstroomrichtingen. Met de HBO Bachelor Pedagogiek kun je veel kanten op. Zo kun je aan het werk in de jeugdhulpverlening of het onderwijs. Deze opleiding is een zeer goede investering in jezelf, met uitstekende loopbaanperspectieven. Je studeert af met een officieel erkend diploma en mag de graad BSW (Bachelor of Social Work) voeren.

Voor wie?

De HBO Bachelor Pedagogiek is ontwikkeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De opleiding is interessant voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij gemeenten, adviseurs voor onderwijsinstellingen, leerlingenbegeleiders in het voortgezet onderwijs, leidinggevenden in de kinderopvang, groepsopvoeders binnen instellingen voor kinderen en jeugdigen, medewerkers in de opvoedingsondersteuning of onderwijshulpverlening, opvoedingsvoorlichters, orthopedagogisch medewerkers en pedagogisch gezinsbegeleiders.

Vooropleiding

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er wordt verwacht dat je een HAVO-, VWO- of volledig MBO-diploma hebt. Heb je geen diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 7 121 992.

Aanpak

Je gaat aan de slag met praktische theorie en je ontwikkelt belangrijke vaardigheden, waar je als psycholoog veel aan hebt. De combinatie van bijeenkomsten, een professionele online leeromgeving, een studiecoach en stimulerende docenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk je diploma behaalt!

Opzet van de opleiding

Het programma van deze HBO Bacheloropleiding is overzichtelijk opgebouwd uit modules. Per module rond je steeds een onderwerp af. Zo kun je flexibel studeren en je studietempo vasthouden. De opleiding bestaat uit 4 fases.

De 1e fase bestaat uit 6 modules en een eindopdracht. Elke module heeft 6 bijeenkomsten. Als je doorstroomt vanuit de HBO Leergang Pedagogiek van Scheidegger volg je een gericht programma waarmee je de resterende onderwerpen binnen de propedeuse van HBO Bachelor Pedagogiek succesvol aantoont. Zo kun je vanuit Scheidegger optimaal doorstromen.
Fase 2 bestaat uit 4 verdiepingsvakken en een eindopdracht, waarin je meer inzicht krijgt in onderwerpen als gezin, opvoeding en ondersteuning, orthopedagogiek, pedagogisch adviseren en organisatie en kwaliteit in de hulpverlening. Ook deze fase rond je af met een eindopdracht.

In fase 3 staan je communicatievaardigheden centraal en krijg je een verdieping op het vlak van professionalisering voor de hulpverlener. Ook is er aandacht voor intervisie en coaching. Naast deze modules volg je een keuzeprogramma, zodat je je kunt specialiseren in een deelgebied. Het keuzeprogramma biedt je de mogelijkheid om je eigen accent te leggen in deze opleiding, dat past bij je huidige werk of juist bij je ambitie.

In de 4e en laatste fase werk je aan je eindscriptie, waarin je onderzoek doet en de algemene onderdelen combineert met die van je keuzerichting. Op je cijferlijst staat vermeld waarin je je hebt gespecialiseerd.

In het praktijkprogramma werk je, persoonlijk begeleid door je studiecoach, aan praktijkgerichte opdrachten. Je werkt in de 2e fase aan praktijkopdrachten die klassikaal worden besproken. In de 3e en 4e fase gaan we hierin nog een stapje verder. Je werkt dan aan een portfolio, opnieuw in de vorm van praktijkopdrachten, waarin je de opdrachten zo veel mogelijk koppelt aan je werkomgeving. Voldoet je werkomgeving niet, dan maak je in deze fase van de opleiding de opdrachten op je stageplek.

Stage

Onze opleidingen zijn zeer praktijkgericht. Die praktijk is belangrijk, omdat je daar veel leert. Dit kun je veelal combineren vanuit je baan. Heb je geen (passende) baan, dan kun je toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie pas je de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. Je loopt een halfjaar stage. Dat kan aan het eind van je studie, waarbij je dit combineert met je afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Heb je dan al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig. Je kunt je opleidingskosten volledig aftrekken van je belastbaar inkomen bij je belastingaangifte.

Een verkort programma

Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Als je over de juiste werkervaring beschikt, is het vaak mogelijk om de opleiding in 3,5 jaar af te ronden. De kosten van de opleiding zijn ook gebaseerd op 3,5 jaar. Wanneer je langer over de opleiding doet, worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Met de HBO Leergang Pedagogiek van Scheidegger heb je een goede basis gelegd. Je ontvangt vrijstelling voor de overeenkomstige modules die je al beheerst. Dit betekent dat je een groot deel van de 1e fase van de HBO Bacheloropleiding afrondt. In het onderdeel propedeuseprogramma wordt aandacht besteed aan de resterende onderdelen die juist voor de voorbereiding van fase 2 relevant zijn, zodat je optimaal kunt doorstromen.

Opleiding HBO Bachelor Pedagogiek

Studieprogramma 240 EC

Fase 1

 • Pedagogiek [SE]
 • Communicatieve vaardigheden [SE]
 • Sociaalpedagogisch begeleiden [SE]
 • Het jonge kind [SE]
 • De schoolleeftijd [SE]
 • Adolescentieperiode 12-18 [SE]
 • Eindopdracht [PF]
 • Propedeuseprogramma HBO Pedagogiek [PF]
 • Totaal fase 160 EC

Fase 2

 • Orthopedagogiek [SE] 12 EC
 • Gezin, opvoeding en ondersteuning [MO] 12 EC
 • Pedagogisch adviseren [MO] 12 EC
 • Organisatie en kwaliteit binnen de hulpverlening [MO] 12 EC
 • Eindopdracht [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 3

 • Intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding [ME] 12 EC
 • Professionele ontwikkeling voor hulpverleners [MO] 12 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 12 EC
 

Keuzeprogramma 24 EC

 • Agressie in de hulpverlening
 • Zorgmanagement
 • Manager kinderopvang
 • Kinderobesitas

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma [PF] 30 EC
 • Eindscriptie 30 EC

Examens

De examens zijn een combinatie van praktijkgerichte examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het studieprogramma zie je hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard word je hier gedurende de opleiding per onderdeel over geïnformeerd.

Officieel HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Pedagogiek'. Daarnaast mag je de graad BSW (Bachelor of Social Work) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Planning en inschrijven

Deze opleiding start in september en november 2016 en in februari en april 2017 door heel Nederland. Je kunt de lessen 's avonds, overdag of in het weekend bijwonen. Wil je meer informatie of wil je je inschrijven? Neem dan contact op met ons via 035 - 7 121 992 of info@scheidegger.nl.

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Breda
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Den Bosch
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Tilburg
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Leeuwarden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Groningen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Zwolle
Inschrijven Planning

Kosten

Dossiervorming: € 200,-
Cursusgeld: € 6.990,-
Examens: € 2.760,-
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding: € 1.980,-
Afstuderen: € 1.185,-
Diplomering: € 450,-
Studiemateriaal: € 1.695,-
Arrangementskosten vanaf het 2e jaar: zie onderstaande toelichting.

Je kunt deze opleiding per jaar, per kwartaal of maandelijks betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 300,-.

Reprorechten en hand-outs

Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening gebracht. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Locatie- en arrangementskosten

Voor enkele opleidingen en trainingen wordt er een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater voor je geregeld. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Open avonden

Open avonden

Twijfel je nog welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een van onze open avonden.

 • Gespecialiseerd opleidingsadvies
 • Kennismaken met Scheidegger
Meld je nu aan

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

Nu aanvragen

Waarom Scheidegger?

Onze website maakt gebruik van cookies.