HBO Bachelor Pedagogiek

NVAO-geaccrediteerde opleiding van Hogeschool Scheidegger

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Download brochure

Download brochure

Duur

Langer dan 36 maanden Duur van de opleiding

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De strijd van het naar bed gaan ombuigen naar een leuk avondritueel. Een kind dat zijn mama mist als hij bij papa is. Een jongere die beter wil kunnen omgaan met de zenuwen voor de toetsweek. Ouders die echt contact willen krijgen met hun hooggevoelige dochter. Als pedagoog buig je je over lichte maar ook zwaardere opgroei- en opvoedkwesties. Tijdens deze NVAO-geaccrediteerde opleiding leer je kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten en andere opvoeders ondersteunen en adviseren. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en daar kan jij als pedagoog op een positieve manier aan bijdragen. Je helpt het kind, de jongere en/of de (mede)opvoeders in hun eigen kracht te staan. Met deze opleiding kun je je specialiseren tot professional in de jeugdzorg of kinderopvang. Na afronding van deze opleiding ontvang je een officieel erkend HBO Bachelorgetuigschrift en mat je de titel Bachelor of Arts (BA) voeren. Daarnaast kun je je als jeugd- en gezinsprofessional registreren in het SKJ-register.

Ook jij kunt je HBO Bachelor Pedagogiek halen!

Je kiest met de aanpak van Scheidegger voor:

 • Extra begeleiding
 • Een geleidelijke opbouw
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van levenlanglerenkrediet, de aantrekkelijke studiefinanciering van de overheid

Voor wie?

Wil je een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren? En wil je je kunnen inschrijven in het SKJ-register en zo jouw professionaliteit aantonen? Kies dan voor deze Bachelor. Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld aan het werk als pedagogisch coach in de kinderopvang, pedagogisch werker gezinsbegeleiding, opvoedondersteuner, groepsopvoeder psychiatrie/ggz-agoog Jeugd of leidinggevende bij een kinderdagverblijf.

Voor de HBO Bachelor geldt als toelatingseis dat je HAVO, VWO of MBO-niveau 4 hebt. Heb je geen diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je direct instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling. Heb je vragen hierover, bel dan onze opleidingsadviseurs op 035 - 7 121 992.

Studeren bij Scheidegger

Wij willen het leren zo praktisch en efficiënt mogelijk maken. Tijdens de lessen worden niet alleen de theorie en de gemaakte opdrachten besproken, maar werk je ook aan de vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse praktijk. Bovendien voer je inspirerende en leerzame discussies met je medestudenten, waardoor jullie samen tot oplossingen komen. Ook heb je tijdens je studie toegang tot de digitale leeromgeving e-Connect. Hierin vind je alle informatie over je studie en examens. Zie voor meer informatie e-Connect.

Natuurlijk moet je het zelf doen, maar je staat er niet alleen voor! Bij Scheidegger zien we jou echt staan. Tijdens je studie krijg je persoonlijke begeleiding van een mentor, die als geen ander weet wat er allemaal komt kijken bij het volgen van een studie. Zo helpen wij je om het beste uit jezelf te halen. Jouw doel is ons doel: een diploma!

Unieke opleidingsopzet

Het programma bestaat uit 4 fases. Je wordt begeleid door docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk. Zij weten alles van het vak. Daarnaast is het programma overzichtelijk opgebouwd in aparte modules. Per module rond je steeds een onderwerp af. Dat maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. Ook kun je deze opleiding grotendeels via e-learning volgen met begeleiding. Zie E-learning voor meer informatie.

Fase 1

In de eerste fase volg je 6 modules die je inzicht geven in de kern van het vakgebied pedagogiek. Je krijgt inzicht in verschillende typen gezinnen, opvoedstijlen en bekijkt wat de gevolgen daarvan zijn op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast leer je opvoedondersteuning en –coaching bieden. Je gaat aan de slag met vaardigheden, als gespreksvoering met kinderen en opvoeders en het begeleiden van kinderen en jongeren.

Fase 2

In de tweede fase verdiep je je verder in het vak van de pedagogisch medewerker. Je ontwikkelt vaardigheden zodat je passende oplossingen kunt vinden voor verschillende vormen van opvoedvraagstukken. Je leert methodisch situaties en kinderen observeren en daarover rapporteren. Daarnaast volg je in deze fase een keuzeprogramma. Je kunt je specialiseren in de richting van jeugdzorg of pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Fase 3

In de derde fase volg je een aantal afsluitende modules gericht op verdere verdieping richting je Bachelorniveau. Je verdiept je in opvoeden en ouderschap en kijkt daarbij naar de invloed van de maatschappij en social media. In deze fase leer je je eigen professionaliteit versterken om kinderen en opvoeders met uiteenlopende vraagstukken efficiënter te begeleiden.

Fase 4

In de laatste fase verzamel je alles wat je geleerd hebt in je portfolio. Daarnaast werk je aan een praktische afstudeeropdracht, namelijk een beroepsproduct dat bestaat uit een pedagogisch advies. Dit dient direct toepasbaar te zijn in je eigen werkomgeving. Je toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Stage

In elke beroepsopleiding op HBO Bachelorniveau is het van belang dat je ervaring opdoet in de werkpraktijk. Als je huidige werkplek geschikt is, kan die als stageplek dienen. Dat is natuurlijk ontzettend leuk en efficiënt. Je kunt leren en werken dan optimaal combineren. Maar ook als je op dit moment geen werk hebt of over een werkplek beschikt die niet goed aansluit bij deze opleiding, kun je toch deze opleiding volgen. Je volgt dan aan het eind van de opleiding een korte stage van een halfjaar om je specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Dit combineer je met je afstuderen. Als je tegen het eind van de opleiding een passende baan hebt gevonden, dan vervalt deze stage.

Gunstige financiering

Betaal je het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van Scheidegger kunnen je opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie Levenlanglerenkrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Examengarantie

Als je onverhoopt niet slaagt voor je examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom: Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma. Zie onze 6 gouden garanties voor meer informatie.

Btw

Deze opleiding is wettelijk erkend, waardoor deze opleiding vrijgesteld is van btw.

Klassikaal, e-learning of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Examens

Je ontvangt tijdens je opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten en mondelinge examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat je zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. Per fase werk je vervolgens aan een integrale opdracht en een praktijkprogramma waarin je de concrete toepassing van de opleiding verwerkt in een portfolio. Je sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Je afstudeeropdracht bestaat uit een handeling, zoals een hulp- of begeleidingsplan, die je uitvoert binnen je beroepspraktijk.

Studieprogramma 240 EC

Fase 1

 • Kernbegrippen pedagogiek 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Zicht op de rol van pedagoog
  • Kinderrechten
  • Opvoedingsmilieus
  • Gezinstypen en opvoedingsstijlen
  • Diverse werkgebieden pedagogiek (kinderopvang, school, jeugdzorg, enzovoort)
  • Pedagogische theorieën en stromingen
 • Leren en ontwikkelen 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De ontwikkeling van kinderen en jongeren
  • Beïnvloeden van leerprocessen
  • Leermiddelen afstemmen op de ontwikkellijn
  • Leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren
  • Levensbeschouwelijke vorming
 • Opvoedingsondersteuning en coaching 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Opvoedingsondersteuning en preventie
  • Theorieën en modellen van opvoedingsondersteuning
  • Houding en werkwijze van de professional
  • Vormen van opvoedingsondersteuning
  • Mogelijke interventies en effectiviteit
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • JGZ richtlijn Opvoedingsondersteuning
 • Gespreksvoering met kinderen en ouders 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Het aangaan van een pedagogische relatie
  • Passende gespreks- en luistertechnieken
  • Verschillende gesprekken met jeugdigen
  • Gesprekken met ouders/opvoeders
  • Wat is metacommunicatie?
 • Begeleiden van kinderen en jongeren 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Methodisch begeleiden van kinderen en jongeren
  • Begeleiden met visie
  • Kinderen begeleiden in hun individuele ontwikkeling
  • Werken met groepen
  • Activiteiten met kinderen op het gebied van spel, creativiteit en taal
  • Begeleiden en coachen van jeugd
  • Gezins- en ouderschapsbegeleiding
 • Pedagogiek in de praktijk 4 EC
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 2

 • Versterken van het netwerk 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De hulpvraag
  • In kaart brengen van het netwerk
  • Risicoanalyse
  • Afstand en nabijheid
  • Systeemgerichte methoden
 • Interdisciplinair samenwerken 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Sociale kaart
  • Taken, rollen en bevoegdheden van professionals in de jeugdhulp
  • Juridische aspecten binnen de jeugdzorg
  • Classificatie van jeugdproblemen
  • Risicojongeren
  • Integrale benadering, samenwerken en doorverwijzen
  • Effectieve jeugdinterventies en ­begeleiding
 • Observeren en rapporteren 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Professioneel observeren
  • Selectiviteit van de waarneming
  • Subjectiviteit van de waarneming
  • Verbaal en non-verbaal gedrag
  • Waarnemen
  • Objectieve of subjectieve rapportage
  • Ethisch rapporteren
  • Mondeling rapporteren
  • Vormen van schriftelijk rapporteren
 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Pedagogiek 24 EC
  • Jeugdzorg
  • Pedagogisch Coach
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

 • Pedagogiek en maatschappij 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Sociologie, filosofie en ethiek
  • Politieke en economische bindingen
  • Cognitieve bindingen
  • Mensen in hun omgeving
  • Participatiesamenleving en voorzieningen
  • Criminaliteit
  • Digitale samenleving
 • Opvoeden en ouderschap 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Gezin en ouderschap
  • Opvoedingsidealen en opvoedingsdoelen van ouders
  • Diverse gezinstypen en culturen
  • Opvoeden in onzekere tijden
  • Gezinspedagogiek
 • Jeugdinterventies 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Opvoeding en ouderschap
  • Samenwerking school, opvang en zorg
  • Werken vanuit SKJ en richtlijnen Jeugdzorg
  • Effectieve jeugdinterventies NJI voor kind en opvoeder
  • Oplossingsgericht werken
  • Agressieregulatie
  • Gedragstherapeutische interventies
  • Video-hometraining
  • E-health
 • Pedagogisch adviseren 8 EC
  (4 bijeenkomsten)
  • Werkterrein van pedagogische advisering
  • Doelen formuleren
  • Voorlichting en preventie
  • Advies over mediaopvoeding
  • Methodiek van pedagogisch adviseren
  • Houding van de pedagogisch adviseur
  • Online pedagogisch adviseren
 • Integrale opdracht 6 EC
 • Praktijkprogramma 10 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

HBO Bachelorgetuigschrift

Je sluit deze Bacheloropleiding af met het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Pedagogiek’ van Hogeschool Scheidegger. Met dit getuigschrift mag je de officiële graad BA (Bachelor of Arts) voeren. Hogeschool Scheidegger is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Opleidingsvarianten

 • Virtual classroom: Les van een docent in een digitaal klaslokaalsamen met medestudenten
 • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Lesgeld: € 8.150,-
Studiemateriaal: € 2.200,-
Examenkosten: € 3.360,-
Afstuderen: € 750,-
Praktijkprogramma: € 1.035,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten vanaf het tweede jaar: zie onderstaande toelichting.

Je kunt deze opleiding ook in 4, 16 of 48 termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 300,-.

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

Voor enkele opleidingen en trainingen wordt er een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater voor je geregeld. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs (MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master), dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag boven op de prijs exclusief btw. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. 

Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Heb je vragen?

Je kunt ons op werkdagen bellen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt ook een bericht sturen via WhatsApp, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Mail ons

035 - 7 121 992

06 - 10739752
 

 

HBO Bachelor Pedagogiek

NVAO-geaccrediteerde opleiding van Hogeschool Scheidegger

Niveau

HBO Bacheloropleidingen

Download brochure

Download brochure

Duur

Langer dan 36 maanden Duur van de opleiding

Ken jij onze gouden garanties al?

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk hieronder de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.
Een opleiding volg je niet voor niets: je wilt natuurlijk je diploma behalen. Met onze gouden garanties gaat je dat zeker lukken! Bekijk rechts de animatie of ontdek wat deze garanties voor jou betekenen.

Bezoek een van onze Open Avonden

Twijfel je welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een open avond en krijg persoonlijk advies van onze opleidingsadviseurs.

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

De nieuwe studiegids voor 2021-2022 is er! Laat je gegevens achter en wij sturen de nieuwe gids zo spoedig mogelijk op.