Met Scheidegger sta je sterker

MBO Verpleegkundige niveau 4 specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)

specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ) - 18 tot 24 maanden

Wil je graag als verpleegkundige werken in de gehandicaptenzorg? Dan is deze opleiding een goede keuze. Als MBO-verpleegkundige in de gehandicaptenzorg (GHZ) ondersteun je cliënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking om zo veel mogelijk de regie over hun leven te voeren. Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van gehandicapten, biedt in een langdurige zorg­relatie persoonlijke zorg en helpt bij de uitvoering van de zelfverzorging. Het accent ligt op het stabiliseren van de gezondheidstoestand als gevolg van de handicap, het leren leven met de handicap, het bevorderen van het welbevinden/de kwaliteit van leven en het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. Je krijgt lessen door docenten uit de praktijk en je oefent in onze speciaal ingerichte ruimten voor verzorging en verpleegkunde. Na het afronden van deze opleiding ontvang je een MBO-diploma op niveau 4. 

MBO-erkenning

Deze opleiding is ontwikkeld in samenspraak met het beroepenveld en sluit aan op het meest actuele kwalificatiedossier. De opleiding is in aanvraag van erkenning.

Wat doet een verpleegkundige gehandicaptenzorg?

Als verpleegkundige gehandicaptenzorg houd je je bezig met de volgende zaken:

 • Je stelt verpleegkundige diagnoses
 • Je stelt een zorgplan op
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je biedt begeleiding bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden van de cliënt
 • Je coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • Je gaat na of de zorg goed is
 • Je begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen
 

Je werkt zelfstandig of in een team. Je kunt gaan werken bij zorginstellingen voor gehandicapten, dagbestedingsprojecten, kleinschalige werkvormen of in de thuissituatie van de gehandicapte.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die graag als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg wil werken en voor iedereen die al in de zorg werkt, maar nu graag een MBO-diploma op niveau 4 wil behalen. Daarnaast is deze opleiding ideaal als je graag de overstap wil maken vanuit de VVT of een ziekenhuis. In de gehandicaptenzorg wordt vooral zorg verleend op basis van gelijkwaardigheid en de zelfbepaling van de cliënten, passend bij hun levensvervulling en levenservaring.

Doel en opzet

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Het programma is gericht op de combinatie van werken en leren. Tijdens de klassikale bijeenkomsten leer je samen met andere studenten veel over de verpleging in de gehandicaptenzorg. Deze kennis wordt vertaald naar concrete opdrachten, zodat je jouw kennis direct in praktijk brengt. Hierdoor krijg je meer ervaring met het beroep en bouw je aan je beroepsvaardigheden.

Je neemt deel aan klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat je direct contact hebt met je docent. De klassikale bijeenkomsten zijn georganiseerd in een aantal modules. Het voordeel hiervan is dat de onderwerpen apart behandeld en afgerond worden. Je leert bovendien samen in een groep met andere volwassenen die in eenzelfde situatie als jij ook een MBO-diploma willen behalen.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, word je tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Allereerst word je tijdens de lessen intensief begeleid door een docent die veel praktijkervaring heeft en die je kan helpen de lesstof goed toe te passen in de praktijk. Maar er is meer. Wij zorgen, naast je docent, voor een professionele mentor. Deze mentor heeft op gezette tijden contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor jouw vragen. Ook biedt het programma 6 bijeenkomsten aan waarin je extra begeleiding krijgt bij het maken van je stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat je de opleiding uitstekend kunt combineren met je werk en privé en dat je doelgericht het diploma behaalt.

Stage

Je stage is erg belangrijk, omdat je daarin oefent met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een zorg­instelling voor gehandicapten of dagbestedingsprojecten. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leer­bedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats. Je hoeft geen aanvullende stage te lopen en kunt je opleiding versneld doorlopen in 18 maanden.

Heb je op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daarbij mogelijk helpen. Je opleiding heeft dan een doorlooptijd van 24 maanden. Voor een stage heb je een ­Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Voorbereiding en studiebelasting

Naast de lesbijeenkomsten en je stage is de studiebelasting ongeveer 2 tot 3 uur per week.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over een diploma Verzorgende IG niveau 3.

Examengarantie

Als je onverhoopt niet slaagt voor een examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom, Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Online leeromgeving

Je kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze online leeromgeving. Hier vind je veel informatie die handig is tijdens je opleiding. Je kunt hiermee ook makkelijk contact hebben met je docenten en medestudenten.

Opleiding MBO Verpleegkundige niveau 4 specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)

Programma

Je wordt opgeleid voor het diploma ‘MBO Verpleegkundige niveau 4 specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)’. Het programma bestaat uit 6 beroeps­gerichte modules, een keuzeprogramma, een module Studiebegeleiding en een stage­programma (je werkplek of een stage). De praktijkmodule Professionele zorg wordt verzorgd in moderne praktijklokalen. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat je deze praktijkmodule in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan je andere lessen.

We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Je kunt van ons dan ook een profes­sionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle onnodige ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat je direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Gehandicaptenzorg

(6 lessen)

 • Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg
 • Wetgeving
 • Zorgzwaartepakketten
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid
 • Creëren van leersituaties
 • Ondersteunen van de cliënt
 • De cliënt en zijn systeem
 • Nieuwe zorgconcepten
 • Examen: Praktijkgericht examen

Professionele zorg

(6 lessen)

 • Ondersteunen bij opname en toedienen van vocht, bloed en bloed­producten
 • Zorg voor de uitscheiding
 • Inbrengen van een perifere intraveneuze toegangsweg
 • Verzorgen van een centraal veneuze katheter
 • Wondzorg; drains en hechtingen
 • Ademhaling, toediening van zuurstof en (oppervlakkig) uitzuigen mond-keelholte
 • Basic life support (theorie) en vitale functies
 • Examen: Praktijkexamen en digitaal examen

Pathologie en gezondheidszorg

(6 lessen)

 • Algemene ziekteleer
 • Infectieziekten en geneesmiddelenleer
 • Oncologie
 • Aandoeningen van orgaanstelsels 
 • Ouderdom en gezondheidszorg
 • Examen: Praktijkgericht examen

Medische basiskennis

(6 lessen)

 • De werking van het menselijk lichaam
 • Cellen en weefsels
 • Orgaanstelsels en de circulatie
 • Lymfevatenstelsel en afweer
 • Nieren, urinewegen en ademhalingsstelsel
 • Hormoonstelsel en zenuwstelsel
 • Zintuigen en beweging
 • Examen: Praktijkgericht examen

Integrale zorg

(6 lessen)

 • Vraaggericht werken
 • Van klacht naar kwaliteitsverbetering
 • Hervormingen in de zorg
 • Ketenzorg
 • Ethisch handelen tijdens de zorgverlening
 • Examen: Praktijkgericht examen

Medisch rekenen

(2 lessen)

 • Medisch rekenen
 • Examen: Digitaal examen

Keuzeprogramma

Je volgt naast deze 5 beroepsmodules ook een keuzeprogramma van 6 bijeenkomsten. Dit programma is een verdieping of verbreding van je beroepsgerichte modules. Je kiest een van de volgende programma's:

Innovatief denken en handelen in de zorg
(6 lessen)
 • Zorginnovaties en technologie
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 
Omgaan met diversiteit binnen een organisatie
(6 lessen)
 • Diversiteit
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Taal en rekenen

Om een erkend diploma MBO-niveau 4 te behalen is landelijk vastgelegd dat je een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden moet halen. Je maakt daarom tijdens je opleiding diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat je dit niveau beheerst. Zie Toelichting MBO voor meer informatie hierover.

Erkend diploma

Om je diploma ‘MBO Verpleegkundige niveau 4 specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)’ te behalen word je tijdens de opleiding beoordeeld. Deze beoordeling heeft voor een deel betrekking op wat je geleerd hebt in de praktijk en voor een deel op wat je geleerd hebt in de klas. Je ontvangt aan het begin van je opleiding uitgebreide informatie over de beoordeling. Scheidegger zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent. Als je alles gehaald hebt, ontvang je het diploma ‘MBO Verpleegkundige niveau 4 specialisatie Gehandicaptenzorg (GHZ)’. Scheidegger is officieel erkend op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs door het ministerie van OCW en mag erkende MBO-­diploma’s afgeven. Deze opleiding is in aanvraag van erkenning.

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 18 tot 24 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volg je 19 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur (je krijgt dan 2 lessen op een dag) en 6 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 38 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 3 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de praktijkmodule. Je vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. Je kunt deze opleiding ook deels op afstand volgen op basis van e-Learning.

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Woensdag Tilburg
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Dinsdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Maandag Almere
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Maandag Alkmaar
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Groningen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Hengelo
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Woensdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Dinsdag Nijmegen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Amersfoort
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Dinsdag Den Bosch
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Maandag Leiden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Dag Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Dag Dinsdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Maandag Haarlem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Hilversum
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Leeuwarden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Donderdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Dag Dinsdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 E-learning N.v.t. E-learning
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Dinsdag Sittard
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Maandag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Woensdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Zaterdag Zaterdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

November 2016 Avond Woensdag Breda
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Dinsdag Nijmegen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Dinsdag Sittard
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Leeuwarden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Hilversum
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Woensdag Tilburg
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Groningen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Maandag Leiden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Maandag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Maandag Almere
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Hengelo
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Woensdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Dinsdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Dinsdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Maandag Alkmaar
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Maandag Haarlem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Zaterdag Zaterdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Woensdag Breda
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Woensdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Dinsdag Den Bosch
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Avond Donderdag Amersfoort
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Amersfoort
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Alkmaar
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Groningen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Almere
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Leiden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Tilburg
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Hengelo
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Breda
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Leeuwarden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Woensdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Nijmegen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Donderdag Hilversum
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Dag Dinsdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Den Bosch
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Maandag Haarlem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Avond Dinsdag Sittard
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

April 2017 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 2.990,-
Examens: € 1.275,-
Studiemateriaal: € 775,-
Taal en rekenen: € 700,-
Afronding: € 525,- (inclusief diplomering)
Toeslag skills lab: € 100,-

Je kunt deze opleiding in 24 termijnen betalen. Bij betaling ineens krijg je een korting van € 150,-.

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief-btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.
 
Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Open avonden

Open avonden

Twijfel je nog welke opleiding het beste bij je past? Bezoek dan een van onze open avonden.

 • Gespecialiseerd opleidingsadvies
 • Kennismaken met Scheidegger
Meld je nu aan

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je de studiegids thuis ontvangen?

Wil je op je gemak alle opleidingen en trainingen bekijken? Vraag dan onze studiegids aan. We sturen je deze gratis per post.

Nu aanvragen

Waarom Scheidegger?

Onze website maakt gebruik van cookies.